På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Anstånd enligt 16 kap 2 § LSK med att lämna självdeklaration (s.k. byråanstånd)

Datum: 2005-10-27

Dnr/målnr/löpnr:

131 586057-05/111

Samtliga skatteregioner

Sammanfattning
 
Den 2 maj är lagstadgad tid för avlämnande av deklaration för både fysiska och juridiska personer.

 
Vid 2005 års taxering justerades tidsplanen för leveranser vid byråanstånd jämfört med 2004 års taxering, vilket innebar en generösare leveransplan för de byråer som lämnar både anståndsansökan och sitt deklarationsmaterial (SRU-uppgifter) elektroniskt. Registrering av deklarationerna fungerade trots det i stort sett bra. Det finns därför ingen anledning att vara mindre generös med anståndsgivningen vid 2006 års taxering.

 
1     Leveransplan vid byråanstånd - allmänt
 
De som i en näringsverksamhet hjälper deklarations-skyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka om byråanstånd hos skatteverket. Bestämmelserna om anstånd regleras i 16 kap. 1-2 §§.

 
Det är från likformighetssynpunkt viktigt att tidsangivelserna och procentsatserna som framgår nedan tillämpas i hela landet. Lika tillämpning i hela landet underlättar också såväl information utåt som administrationen på skattekontoren (utökat IT-stöd kan erbjudas). Tidsangivelser och procentsatser ska därför gälla i hela landet.

 
2     Tidsplan om SRU-uppgifter lämnas på papper  
 
Om byråanstånd medges ska deklarationerna levereras successivt fram till 15 juni 2006.

 
Vid 2006 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

 
 2     maj      35 %
15    maj      60 %
31    maj        4 %
15    juni        1 %

 
Utvecklingen inom IT, i kombination med Skatteverkets ambition att få in allt fler uppgifter elektroniskt, gör att andelen SRU-uppgifter som lämnas på papper minskar för varje år. Behovet av anstånd för dessa blir därför allt mindre.

 
Skatteverket har tidigare övervägt att till 2006 års taxering upphöra med byråanstånd för deklarationer där SRU-uppgifter lämnas på papper. Behovet av byråanstånd för dessa bedöms dock fortfarande som alltför stort för att Skatteverket redan till 2006 års taxering ska upphöra med sådana byråanstånd.

 
Till 2007 års taxering kommer Skatteverket (under förutsättning att utvecklingen vad gäller inlämningssätt för SRU-uppgifter inte kraftigt förändras) att upphöra med byråanstånd för deklarationer där SRU-uppgifter lämnas på papper.

 
3        Tidsplan om SRU-uppgifterna lämnas elektroniskt och anståndsansökan på papper

Om SRU-uppgifterna lämnas elektroniskt (via telenätet, Internet eller på diskett) kan tidsåtgången för skattekontorens datafångst förkortas. Möjligheterna att medge anstånd utan att detta på ett oacceptabelt sätt försenar taxeringsarbetet är i dessa fall väsentligt större. En mer generös tidsplan bör därför medges om uppgifterna lämnas elektroniskt.

 
Vid 2006 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

 
15    maj      60 %
31    maj      20 %
15    juni      20 %

 
Denna mer generösa plan ska ses som ett incitament för byråerna att välja att lämna SRU-uppgifter på elektroniskt.

 
4     Tidsplan om såväl SRU-uppgifterna som byråanståndsansökan lämnas elektroniskt

 Om, förutom SRU-uppgifterna, även byråanståndsansökan lämnas elektroniskt (via telenätet, Internet eller på diskett) underlättas skattekontorens datafångst ytterligare. Möjlighet finns därför att här ha en än mer generös tidsplan.

 
Vid 2006 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

 
15    maj      50 %
31    maj      25 %
15    juni      25 %

5      Restriktivitet för skattskyldiga som tidigare lämnat deklaration för sent
 
För skattskyldiga som under de senaste åren, utan godtagbar förklaring, varit försenade med deklarationsinlämnandet bör ansökan enligt tidsplan inte medges. I stället bör ett lämpligt avpassat individuellt anstånd medges.

 
6      Byråer som inte följer beslutad tidsplan
 
Byråer som inte följer beslutad tidsplan riskerar att begränsa sin möjlighet till byråanstånd kommande år.