På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Mutbrott (SOU 2010:3) Dnr Ju2010/4890/L5

Datum: 2010-10-11

Dnr/målnr/löpnr:
131-477804-10/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket tillstyrker förslagen i betänkandet.

Verket vill dock påpeka att i betänkandets avsnitt 6.4 "Mutor vid myndighetsutövning och offentlig upphandling" används omväxlande uttrycken "vid myndighetsutövning" och "i myndighetsutövning" utan synbar skillnad. I andra sammanhang, se t.ex. 20 kap. 1 § brottsbalken, har gränsen för det straffbara området angetts vara "vid myndighetsutövning". Med den skrivning som finns i betänkandet skulle det kunna uppstå oklarheter hur långt mutansvaret sträcker sig när det är fråga om myndighetsutövning.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Andersson, skattedirektören Ögren, sektionschefen Grönkvist och rättslige experten Morgell, föredragande.