På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Elektroniska ledsagardokument som presenteras vid svenska utfartstullkontor - Tullverkets konsekvensutredning och förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Datum: 2010-10-27

Dnr/målnr/löpnr:
131 676637-10/113
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm

TV1-2010-14211

Skatteverket har förutom nedanstående synpunkter inget att erinra mot innehållet i konsekvensutredningen eller mot det föreslagna allmänna rådet.

Konsekvensutredningen hänvisar till punktskattedirektivets bestämmelser om EMCS. Hänvisning borde istället ske till lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS), lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS) respektive lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) eftersom punktskattedirektivets bestämmelser har genomförts i dessa lagstiftningar.

Det föreslagna allmänna rådet avser situationer där punktskattspliktiga varor åtföljs av ett "elektroniskt administrativt ledsagardokument". I LAS, LTS och LSE används benämningen elektroniskt administrativt dokument. Enligt LAS, LTS och LSE behöver varorna inte "åtföljas" av det elektroniska administrativa dokumentet. I dessa lagstiftningar anges att varorna omfattas av elektroniskt administrativt dokument.

Skatteverket anser att det allmänna rådet bör använda samma begrepp som används i LAS, LTS och LSE. Skatteverket föreslår därför följande utformning:
"Om de deklarerade varorna för export omfattar punktskattepliktiga varor som omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument bör deklaranten vid ... osv."

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen har närvarat rättslige experten Mats Alriksson, föredragande.