På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remissyttrande över Inremarknadsutredningens betänkande EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet (SOU 2009:71)

Datum: 2010-01-11

Dnr/målnr/löpnr:
131 735502-09/112
Utrikesdepartementet
UD-FIM
103 39 Stockholm

(Ert dnr UF2009/60854/FIM)

Skatteverket som endast i begränsad utsträckning berörs av förslagen i betänkandet har ingenting av erinra mot dessa.
 
Skatteverket uppmärksammar den valda metoden att i svenska författningar ta in bestämmelser som redan finns i EU-förordningar. Detta avviker från tidigare ordning.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschef Mats Nilsson samt rättslige experten Urban Bjergert, föredragande.