På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Europeiska kommissionens förslag till förordning om införande av europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar; kvarstad på bankmedel (Ju2011/2778/DOM)

Datum: 2011-09-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 582009-11/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen.
 
Skatteverket vill framhålla det angelägna i att effektivare säkringsmöjligheter införs även i fråga om offentligrättsliga fordringar, där ordningen för närvarande är att domstol i den mottagande EU-staten måste meddela ett nytt säkringsbeslut innan säkringsåtgärder kan vidtas. Det nya indrivningsdirektivet (2010/24/EU) innebär ingen ändring härvidlag.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Cecilia Asker och rättslige experten Mats Wiktor, föredragande.