På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss över Informationshanteringsutredningens delbetänkande Överskottsinformation vid direktåtkomst, SOU 2012:90 (Ju2013/198/L6)

Datum: 2013-05-13

Dnr/målnr/löpnr:

131 135550-13/112

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

 

Skatteverket har inga erinringar mot betänkandets författningsförslag.

Skatteverket ställer sig också bakom utredningens förordande om att en bredare översyn av begreppet allmän handling i 2 kap. tryckfrihetsförordningen bör ske. Skatteverket vill särskilt framhålla att en sådan översyn är angelägen och av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av e-förvaltningen.

Skatteverket instämmer i att begreppsapparaten i registerförfattningar vad avser elektroniska utlämnandeformer måste bli tydligare och att det är bättre att den frågan behandlas i utredningens fortsatta arbete.