Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över SOU 2012:95: Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet

Datum: 2013-05-06

Dnr/målnr/löpnr:

131 139032-13 112

Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM


Skatteverket har inga synpunkter på kommitténs förslag.