På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27)

Datum: 2013-08-19

Dnr/målnr/löpnr:

131 329981-13/112

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm


Ju2013/3527/L2

Skatteverket tillstyrker förslaget.

Skatteverket anser dessutom att kreditupplysningslagen (1973:1173) bör ses över i sin helhet.

Användning av uppgifter som inhämtats för kreditupplysningsverksamhet

Skatteverket lämnar ut offentliga uppgifter från beskattningsdatabasen till kreditupplysningsföretag med stöd av i 11 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Något eller några av dessa företag använder även uppgifterna till annat, med stöd av 5 § femte stycket kreditupplysningslagen och utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Skatteverket anser inte att det är rimligt att uppgifter som inhämtas med ensamrätt används för andra ändamål.

Strykningsrätt

Förslagen i promemorian innebär ett skydd för den personliga integriteten när det gäller databasanknutna kreditupplysningstjänster. Skydd saknas när det gäller icke-databasanknutna kreditupplysningstjänster. Skatteverket föreslår därför strykningsrätt; en rättighet för fysiska personer att vända sig till den som ger ut en kreditupplysningspublikation för att få uppgifter om sig själv strukna innan publikationen ges ut.