På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Beskattning av etanolbränslen

Datum: 2013-05-27

Dnr/målnr/löpnr:

131 333369-13/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2013/1982

Skatteverket tillstyrker att promemorians förslag genomförs.

Skatteverket vill också framföra följande. För att promemorians förslag ska leda till avsett resultat behöver följdändringar göras i 32 och 33 §§ lagen om alkoholskatt (och eventuellt i 30 och 31 e §§ samma lag beroende på hur ändringen i 32 § utformas).

Skatteverket föreslår att 32 § första stycket 4 a ändras till att ha följande lydelse:

”4. som har använts

a) för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2 – 6 och 9,”

Motsvarande ändring behöver göras i 33 §. Om 32 § ändras på så sätt att hänvisningen till 7 § första stycket 9 placeras i 32 § första stycket 4, såsom Skatteverket föreslår, behöver 30 och 31 e §§ inte ändras.