På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning (U 2013/6057/SF)

Datum: 2013-11-11

Dnr/målnr/löpnr:

131 630985-13/112

1  Sammanfattning

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen i promemorian under förutsättning att det i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anges att lärlingsersättningen utgör en skattefri ersättning.

2 Ändring i inkomstskattelagen

På s. 9 i promemorian anges att ”---lärlingsersättningen är inte en ersättning för utförd prestation utan en ersättning som är avsedd att täcka kostnader så att studier görs möjliga. I likhet med studiestödet ska ersättningen därmed vara skattefri.” Promemorian innehåller emellertid inget förslag till tillägg i IL,  om att även lärlingsersättning ska undantas från beskattning.

På s. 7 i promemorian föreslås att lärlingsersättningen på sikt ska bli en del i studiehjälpssystemet och att detta ska genomföras genom ändringar i studiestödslagen (1999:1395). I avvaktan på en översyn av studiestödsslagen föreslås att lärlingsersättningen genomförs redan fr.o.m. januari 2014 genom en särskild förordning om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning.

I 11 kap. 34 § pkt. 2 IL anges att studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395)  inte ska tas upp till beskattning. Eftersom lärlingsersättningen är avsedd att utgöra ett komplement till studiestödslagens bestämmelser bör påpekas att innehållet i nämnda lagrum bör kompletteras med att lärlingsersättning enligt den särskilda förordningen inte ska tas upp. I annat fall finns en risk för att lärlingsersättningen kan bli betraktad som en skattepliktig ersättning.