På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande Ds 2012:60

Datum: 2013-03-11

Dnr/målnr/löpnr:

131 8644-13/112

Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm


(Ju2012/8589/L7)

Skatteverket avger följande yttrande över promemorian Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande Ds 2012:60.

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen. Skatteverkets yttrande begränsar sig dock till det som berör folkbokförings­verksamhetens område.

Den bedömning av uppehållsrätt som Skatteverket gör i folkbokföringsärenden ska inte ses som ett dubbelt registrerings­förfarande så som det beskrivs i promemorians avsnitt 4.7 Registrering av EES-medborgare m.m. Skatteverkets prövning av uppehållsrätt fyller ett annat syfte än Migrationsverkets. Skatteverkets prövning syftar endast till att göra en bedömning av bosättningens varaktighet i Sverige.

Skatteverket föreslår att det också införs en bestämmelse enligt nedan avseende förslaget om att utöka familjebegreppet.

4.2 Andra familjemedlemmar enligt artikel 3.2 a

Det är önskvärt att i författning reglera situationen för beroende familjemedlemmar, när de under sin vistelse i Sverige bryter beroendeförhållandet och inte längre faller in under definitionen av familjemedlem i lagens mening, t. ex. om de fortsättningsvis kan ha bibehållen uppehållsrätt. Förslagsvis tillfogas en bestämmelse i 3 a kap. utlänningslagen med lydelsen att härledd uppehållsrätt i sådana fall inte kan anses bestå.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Stina Ögren och rättslige specialisten Mikael Udd, föredragande.