På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhet N2014/1095/TE

Datum: 2014-03-24

Område: Fordonsskatt

Dnr/målnr/löpnr:

131 131532-14/112

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket begränsar sig i yttrandet till de förslag som ligger inom verkets verksamhetsområde. Skatteverket vill ändå framföra att åtgärder som avser att påverka regelefterlevnaden inom den yrkesmässiga trafiken kommer att bidra till en mer konkurrensneutral marknad med seriösa aktörer, vilket indirekt medför en positiv effekt även på skatteundandragandet i branschen.

Punkt 6.2 - Omhändertagande av registreringsskyltar för taxifordon på grund av taxameterrelaterade problem

Skatteverket tillstyrker förslaget att ge möjlighet för polisen att omhänderta registreringsskyltar för taxifordon på grund av taxameterrelaterade problem. Uppgifter från en fungerande taxameter är i dagsläget en given grund för Skatteverkets kontroll av inkomstredovisningen i taxiföretag. De problem som polisen påtalat om att obesiktigade eller bristfälliga taxametrar används trots att böter utdömts är därför allvarliga.

Punkt 8.2 - Uppgift om taxameter och taxameterverkstad bör införas i vägtrafikregistret

Skatteverket tillstyrker förslaget att uppgift om taxameter och taxameterverkstad införs i vägtrafikregistret. Det är viktigt för Skatteverkets kontrollverksamhet att få kännedom om i vilken verkstad taxametern besiktats, för att vid en kontroll kunna inhämta uppgifter från besiktningen.

Avsnitt 8.3 - Krav på godkänd taxameterutrustning bör behållas

Skatteverket instämmer i Transportstyrelsens bedömning om att dagens krav på taxameterutrustning för närvarande inte bör förändras. I ljuset av utredningsförslaget om redovisningscentraler för taxi som bygger på användande av taxameter, är taxametern i nuläget en grundsten både när det gäller möjligheten att få bukt med den illojala konkurrensen inom taximarknaden och Skatteverkets kontrollverksamhet.