På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande

Yttrande över departementspromemorian Arbetsuppgifter för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten (Ju2014/1729/L4)

Datum: 2014-03-24

Område: Utreda skattebrott

Dnr/målnr/löpnr:

131-147275-14/112

Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.

En ytterligare ökad effektivitet bör enligt Skatteverket uppnås genom att våra skattebrottsutredare också ges möjlighet att hålla förhör enligt 24 kap. 8 § RB och informera om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 § RB, d.v.s. samma som nu föreslås gälla för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten.

Skatteverkets skattebrottsenheter har en väl fungerande brottsutredningsverksamhet. Skattebrottsenheternas utredare har i regel högskoleutbildning, gedigen utbildning inom beskattning och brottsutredning, samt mångårig yrkesmässig erfarenhet av brottsutredningsarbete. Skatteverket föreslår att verkets skattebrottsutredare ges samma befogenheter som föreslås för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten, vilket också framförts i Skatteverkets yttrande över departementspromemorian Vem ska göra vad? ( Ds 2013:64).