På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga SOU 2014:3 (S2014/1332/FST)

Datum: 2014-06-16

Dnr/målnr/löpnr:

131 162952-14/112

Skatteverket avger följande yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga SOU 2014:3.

Skatteverket har inga erinringar över författningsförslagen i delbetänkandet men vill framföra följande synpunkter.

10.5.2 Placeringsformer för barn

Förslaget om att samtliga verksamheter antingen ska ges tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg) eller anmälas av kommun till IVO är bra. På så sätt uppnås ett riksgemensamt register för samtliga boendeformer.

Utredningen lämnar också förslag till nya boendeformer för barn och unga. Idag måste Skatteverket göra förhållandevis omfattande utredningar för att klargöra vilken typ av verksamhet en viss inrättning har för att på så sätt kunna klargöra om boendet innefattas i undantagen från folkbokföring i 9 § 3 folkbokföringslagen.

Skatteverket anser därför att det är angeläget att i den fortsatta beredningen också lämnas ett förslag på en följdändring i 9 § folkbokföringslagen. Av ändringen bör det klart framgå att folkbokföring inte ska ske på fastighet där sådan verksamhet som finns angivet i registret bedrivs. Undantaget familjehem där folkbokföring även i fortsättningen kan ske.

Konsekvenser

Förslagen kan innebära kostnader för Skatteverket i form av viss utveckling och ökad resurs via utökad preventiv kontroll i ärendehandläggningen. Skatteverket bedömer att man i samband med slutbetänkandet i oktober 2014 kommer kunna göra närmare beräkningar av konsekvenserna.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Stina Ögren och rättsliga specialisten Christina Sandström Nemeth, föredragande.