På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria ny instansordning i regelsystemet för exportbutiker

Datum: 2014-04-28

Dnr/målnr/löpnr:

131-184708-14/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

(Finansdepartementet Fi2014/1155)

1 Sammanfattning

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen. Skatteverket har följande synpunkter på innehållet i några av de föreslagna bestämmelserna och anser även att det i övrigt behövs förtydliganden eller kompletterande bestämmelser i vissa delar. Skatteverket föreslår följande;

– Förtydligande av den föreslagna lydelsen i 6 § första stycket 3 i lagen (1999:445) om exportbutiker.

– Kompletterande bestämmelse för sökandens skyldighet att anmäla ändrade förutsättningar som lämnats i ansökan för tillstånd för exportbutik till Skatteverket.

– Kompletterande bestämmelser för att Skatteverket elektroniskt ska kunna hantera tillstånd för exportbutiker.

2 Skatteverkets synpunkter

2.1 Införande av särskilda bestämmelser om återkallelse av tillstånd (avsnitt 6)

Av den föreslagna lydelsen i 6 § första stycket 3 i lagen (1999:445) om exportbutiker framgår att Skatteverket får återkalla tillstånd enligt 3 § om förutsättningar för att bevilja tillstånd inte längre finns. Dessa förutsättningar framgår av 6 § första stycket 1 och 2 i den föreslagna bestämmelsen. Skatteverket anser att bestämmelsen i punkt 3 istället bör förtydligas till ”tillståndshavaren begär det” i likhet med systematiken i 11 § första stycket 3 lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Några andra ändrade förutsättningar bör enligt förslaget inte kunna föreligga enligt Skatteverkets bedömning.

2.2 Kompletterande bestämmelser

Skatteverket anser att en bestämmelse ska införas om att den sökande är skyldig att anmäla ändrade förutsättningar som lämnats i ansökan för tillstånd för exportbutik till Skatteverket. En sådan skyldighet föreligger idag för t.ex. godkända upplagshavare för alkohol enligt 8 § förordningen (2010:173) om alkoholskatt.

Skatteverket bedömer att hanteringen av tillstånd för exportbutiker inte omfattas av Skatteverkets ordinarie beskattningsverksamhet. Det innebär att Skatteverket inte får hantera dessa elektroniskt i beskattningsdatabasen. För att möjliggöra en elektronisk hantering av tillstånden i beskattningsdatabasen bör en bestämmelse införas i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet alternativt i förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets verksamhet. Skatteverkets administration av ärenden avseende godkännande av upplagshavare enligt bl.a. lagen (1994:1563 ) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt sker idag i Skatteverkets beskattningssystem. Genom att även hantera tillstånden för exportbutiker elektroniskt uppnås administrativa vinster. Detta innebär att Skatteverket på ett enkelt sätt kan bevaka när tiden för tillståndet löper ut och som en serviceåtgärd även kan skicka en påminnelse till tillståndshavaren. Om bestämmelsen inte införs innebär det en manuell hantering av dessa ärenden för Skatteverket.

3 Skatteverkets kostnader

Förslaget innebär engångskostnader för Skatteverket som beräknas totalt till 510 000 kr. Kostnaderna avser:

- utveckling av datastöd för handläggning av ansökningar om tillstånd samt registrering och bevakning av dessa (detta under förutsättning att uppgifterna lagligen kan registreras, se ovan).

- framställa en blankett för ansökan om tillstånd

- skapa mallar för beslut i tillståndsärendena

- producera information till Skatteverkets webbplats.