På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Internationella rättsförhållanden rörande arv (SOU 2014:25)

Datum: 2014-08-25

Dnr/målnr/löpnr:

131 283867-14/112

Ju2014/2928/L2

Skatteverket tillstyrker förslaget att Skatteverket utses till behörig myndighet att utfärda europeiska arvsintyg. Skatteverket har i övrigt endast synpunkter på utredningens analys av den automatiserade behandlingen av personuppgifter. Skatteverket vill dessutom understryka vikten av att verket kompenseras för ökade kostnader om verket anförtros arbetsuppgiften att utfärda arvsintyg.

9.3.4 Automatiserad behandling av personuppgifter

Utredningen utgår från att Skatteverket kommer att behandla arvsintygen i beskattningsdatabasen på samma sätt som bouppteckningar. Enligt Skatteverket är detta inte en lämplig lösning.

Skatteverket håller på att utveckla ett nytt tekniskt system för bouppteckningar och äktenskapsregistret. Avsikten är att även arvsintygen ska hanteras i detta system om Skatteverket anförtros uppgiften att utfärda arvsintyg. Skatteverket har med anledning av ett regeringsuppdrag (Fi2012/4241) lämnat förslag på ny reglering för behandlingen av personuppgifter i bouppteckningsverksamheten och verksamheten med äktenskapsregistret.  Detta förslag kommer att kompletteras så att även arvsintygen kan omfattas. Det är synnerligen angeläget att denna nya reglering träder i kraft i sådan tid att den kan tillämpas på arvsintygen.

14.3.1 Kostnadseffekter och finansiering

Skatteverket vill särskilt understryka det som sägs i utredningen om att Skatteverket måste kompenseras för ökade kostnader om verket utses till behörig myndighet att utfärda arvsintyg. I första hand bör Skatteverket kompenseras med ett permanent årligt tillskott. I andra hand bör Skatteverket få möjlighet att ta ut en ansökningsavgift som täcker de ökade kostnaderna för arvsintyg.  

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande personer också deltagit: överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Stina Ögren, och rättslige experten Eva Alm Bloom, föredragande.