På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Framtidsfullmakter (Ds 2014:16)

Datum: 2014-09-22

Dnr/målnr/löpnr:

131-313619-14/112

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Promemorian innehåller inga förslag avseende skattelagstiftning varför Skatteverket inte har några erinringar mot förslaget. Verket vill dock lämna följande synpunkter.

Av promemorians förslag om regler avseende framtidsfullmakter framgår att dessa ska vara subsidiära i förhållande till föräldrabalkens legala ställföreträdarformer. Enligt utredningens förslag kan en framtidsfullmäktige således inte anses som behörig ställföreträdare. Det torde finnas en risk för att allmänheten missförstår regelverket och tror att en framtidsfullmäktige för fullmaktsgivares räkning kan fullgöra uppgiftsskyldigheten hos Skatteverket.  Enligt skatteförfarandelagen (2011:1244, SFL), kan uppgifter endast lämnas av uppgiftslämnaren själv eller en behörig ställföreträdare. I vissa särskilt reglerade fall kan deklarationsskyldighet fullgöras genom uttryckligen angivna ombud. För Skatteverket är det angeläget att en framtidsfullmäktige ska kunna fullgöra fullmaktsgivarens uppgiftsskyldighet gentemot Skatteverket. Detta kan göras möjligt genom en särskild reglering i SFL.