På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remissvar gällande Företagsskattekommitténs slutbetänkande "Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet" (SOU 2014:40), (Fi2014/2212)

Datum: 2014-10-22

Dnr/målnr/löpnr:

131 367098-14/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm


Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker att kommitténs huvudförslag läggs till grund för lagstiftning.

Om kommitténs huvudförslag inte skulle leda till lagstiftning tillstyrker Skatteverket att kommitténs alternativa förslag läggs till grund för lagstiftning. Skatteverket avstyrker dock att förslaget i punkten 4 i övergångsbestämmelserna införs.

Skatteverket lämnar synpunkter på båda förslagen. Synpunkterna gäller, ändringar, behov av förtydliganden, m.m.

Skatteverket avstyrker att kommitténs förslag om särskild inkomstskatt på ränta införs.

Skatteverket avstyrker även att förslaget om justeringar i reglerna om behandling av underskott vid ägarförändringar genomförs.

Skatteverket har beräknat de totala initiala kostnaderna för huvudförslaget till 16,2 mkr och de löpande kostnaderna till 16 mkr per år. Kostnader för Skatteverket om det alternativa förslaget genomförs i stället för huvudförslaget avviker inte i någon nämnvärd utsträckning från kostnaderna för huvudförslaget, utom på en avgörande viktig punkt.

Eftersom nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler ska slopas enligt huvudförslaget kommer merkostnaderna för huvudförslaget relativt dagsläget att dämpas, vilket beaktats vid bedömningarna gällande huvudförslaget. I det alternativa förslaget behöver dessa ränteavdragsbegränsningsregler fortfarande vara kvar.

Skatteverket har beräknat de totala initiala kostnaderna för förslaget om särskild inkomstskatt på ränta till 2,2 mkr och de löpande merkostnaderna till 0,8 mkr årligen.