På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen (Fi2014/2420)

Datum: 2014-09-22

Område: Utreda skattebrott

Dnr/målnr/löpnr:

131 376780-14/112

Skatteverket tillstyrker förslaget i promemorian, men ifrågasätter om inte utformningen av 6 kap. 5 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver justeras.

I paragrafens tredje stycke hänvisas till 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Numera återfinns dock definitionen av ett kvalificerat innehav i punkten 15. När denna ändring gjordes (SFS 2014:982; prop. 2013/14:228) torde det ha förbisetts att hänvisningen i 6 kap. 5 § tredje stycket behövde justeras. I detta sammanhang bör också nämnas att motsvarande felaktiga hänvisning återfinns i 3 § andra stycket lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Helena Dyrssen, enhetschefen Stina Ögren och rättslige experten Olle Sundin, föredragande.