På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över författningsförslag avseende förslaget i hemställan från Göteborgs stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg

Datum: 2014-09-15

Dnr/målnr/löpnr:

131-498011-14/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm


(Finansdepartementet Fi2014/2227)

1  Sammanfattning

Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.

Skatteverket avstyrker förslaget att införa ett undantag från trängselskatt i vissa fall i lagen (2004:629) om trängselskatt.

Om förslaget ändå genomförs anser Skatteverket att det geografiska område som anges i förslaget till punkten 5 i bilaga 2 direkt motsvaras av uppgifter i vägtrafikregistret.

2  Skatteverkets synpunkter

Skatteverket avstyrker förslaget att införa ett undantag från trängselskatt i vissa fall i lagen (2004:629) om trängselskatt.  De grundläggande bestämmelserna om t.ex. skattskyldighetens inträde bör vara samma, oavsett var trängselskatt tas ut i landet eller var den som är skattskyldig har sin adress. Skatteverket anser att det är viktigt att lagstiftningen är enkel att tillämpa och administrera. Ett undantag försvårar hanteringen både för Skatteverket och för enskilda.

I förslaget anges att skattskyldigheten inte ska inträda vid passage av vissa betalstationer om den som är skattskyldig vid passagetillfället har sin adress enligt vägtrafikregistret inom ett område som avgränsas i öster av Göta älv, i söder av E6 Kungälvsleden, i väster av Bohusbanan och i norr av E6.20 Norrleden. Det geografiska område som föreslås medföra att skattskyldighet inte inträder kan inte identifieras direkt av de uppgifter som finns i vägtrafikregistret. Att i ett automatiserat beslutssystem införa undantagsregler som innebär att de som ska omfattas av ett undantag inte direkt kan identifieras, riskerar att generera felaktiga beslut om trängselskatt och därmed ett antal omprövningar för Skatteverket.

Om förslaget ändå genomförs anser Skatteverket att det geografiska område som anges i förslaget till punkten 5 i bilaga 2 ändras så att området kan identifieras utifrån uppgifter i vägtrafikregistret.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Helena Dyrssen, enhetschefen Gunilla Hedwall, rättsliga experten Ulf Båsjö, verksamhetsutvecklaren Mats Sjöberg och rättsliga experten Hanna Bertell, föredragande.