På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Svar på remiss avseende förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2015, dnr 3.3-870/2014

Datum: 2014-10-03

Dnr/målnr/löpnr:

131 518120-14/112

Ekonomistyrningsverket

Skatteverket har tagit del av de förändringar som föreslagits av föreskrifter och allmänna råd inför 2015.

I ett fall vill Skatteverket belysa en avvikande mening. Kommentarer lämnas nedan för den avvikande meningen. I övrigt har Skatteverket inga kommentarer.

1 Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

1.1 Ändring/komplettering av ÅR

Skatteverket anser att underlaget för föreslagen ändring är magert och saknar helt en godtagbar problemanalys. Möjligheten att ändra/komplettera i de fall ÅR innehåller väsentliga fel bör kvarstå. Det är förståeligt att myndigheterna efter RiR:s lämnade fellistor har en benägenhet att göra flera ändringar än vad som kan anses vara väsentliga ändringar. Detta borde istället lösas med råd och praxis från ESV:s sida som en stödmyndighet till övriga myndigheter.  

1.2 Regler om skillnaden mellan lång- och kortfristiga fordringar

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.

1.3 Uppdelning av komponenter av sammansatta tillgångar

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.

1.4 Förtydliganden om redovisning av tillgångar och upprättande av finansieringsanalysen

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.

1.5 Utveckling av tilläggsupplysningarna för förändring av myndighetskapitalet

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.

1.6 Avskrivningar av anläggningstillgångar

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.

1.7 Nedskrivningar av anläggningstillgångar

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.

1.8 Omsättningstillgångar

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.

1.9 Finansiella instrument

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.

2 Förslag till ändringar av föreskriter till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.

3 Förslag till ändringar av allmänna råd till förordning (2007:603) om intern styrning och kontrol

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.

4 Förslag till ändring av ESV:s föreskifter om statliga inrapporteringskoder (S-koder

Skatteverket har inga kommentarer till förslaget.