På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Utkast till lagrådsremiss – Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

Datum: 2014-11-17

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:

131 526131-14/112

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM


Er beteckning Fi2014/3173

Rubricerat utkast till lagrådsremiss innehåller inga förslag som berör skatteområdet. Skatteverket har därför inga synpunkter på förslaget som sådant.

Skatteverket vill dock framhålla följande. Förslaget innebär att definitionen av s.k. specialföretag i försäkringsrörelselagen (2010:2043), FRL, utvidgas till att även omfatta svenska företag (1 kap. 12 § punkten 10 FRL) och att det i FRL införs bestämmelser om verksamhet som bedrivs av specialföretag (1 kap. 1 § och 20 kap. FRL). Ett specialföretag enligt FRL övertar, utan att vara ett försäkringsföretag, försäkringsrisker från ett försäkringsföretag eller en EES-försäkringsgivare och finansierar sin verksamhet genom emissioner av skuldebrev eller en liknande form av finansiering (s.k. värdepapperisering). I prop. 2000/01:19 (Bättre förutsättningar för värdepapperisering) gjordes bedömningen att specialföretag på kreditinstitutsområdet ska beskattas enligt allmänna regler. I utkastet till lagrådsremiss anges att värdepapperisering på försäkringsområdet innebär att specialföretag kommer att bedriva liknande men ändå till viss del annan verksamhet än traditionella återförsäkrings­företag (s. 381 ). Traditionella återförsäkrings­företag beskattas enligt de särskilda skattereglerna för försäkringsföretag i 39 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Beskattning av specialföretag behandlas inte i utkastet till lagrådsremiss. Eftersom bestämmelserna i 39 kap. IL endast gäller för försäkringsföretag gäller de inte för specialföretag. Med hänsyn till de likheter som föreligger mellan den verksamhet som bedrivs av specialföretag och en traditionell återförsäkringsrörelse kan ifrågasättas om inte regleringen i 39 kap. IL, i vart fall i valda delar, även bör göras tillämplig på specialföretag.  Enligt Skatteverket bör beskattningsfrågan bli föremål för vidare beredning.