På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Skriftlig procedur, gemensam uppfattning avseende vissa frågor gällande hantering av alkohol (ITEG/O/1,2 och 3)

Datum: 2014-10-27

Dnr/målnr/löpnr:

131 551376-14/112

Finansdepartementets diarienummer: Fi2014/39

Skatteverket har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på utkasten till tre gemensamma uppfattningar.

1 Opinion No 1/2014

1.1 ”Recognisable finished product”

Skatteverket instämmer i att det finns behov av klargörande avseende tolkningen av artikel 27 (1) (b) i direktiv 92/83/EEG, men anser att den föreslagna gemensamma uppfattningen i denna del inte innebär ett klargörande.

Enligt Skatteverkets uppfattning är det inte tillräckligt tydligt vad som avses med ”recognisable finished product”. En vara med en viss sammansättning kan sannolikt vara aktuell både för försäljning till industri för vidareförädling och för försäljning för att användas som den är. En avgränsning som innebär att varan bara i det ena fallet ska vara skattepliktig och omfattas av bestämmelserna om e-AD/EMCS är inte lämplig. Det är inte heller lämpligt med en avgränsning som innebär att samma vara ska behandlas olika beroende på hur den har förpackats. Skatteverket anser därför att ett nytt förslag till gemensam uppfattning bör tas fram. 

Den gemensamma uppfattningen får betydelse för tolkningen av 7 § första stycket 6 lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Skatteverket gör följande tolkning av bestämmelsen. Kravet på att alkoholen ”ingår i en vara” torde i vart fall vara uppfyllt i de fall där alkoholen utgör en beståndsdel av någon annan slags vara, d.v.s. att alkoholen ingår i en vara som klassificeras som annat än alkohol (se Handledning för punktskatter 2013, s. 49). Enligt Skatteverkets uppfattning bör den gemensamma uppfattningen utformas på motsvarande sätt.

1.2 ”Has been directly used”

En gemensam uppfattning att det är först när alkoholen har använts till, och alltså ingår i, den färdiga produkten som den omfattas av undantaget stämmer överens med 7 § första stycket 6 lagen om alkoholskatt. Skatteverket har därmed inget att erinra mot förslaget i denna del.

2 Opinion No 2/2014 och No 3/2014

Förslagen till de gemensamma uppfattningarna 2 och 3 stämmer inte överens med bakgrundstexterna i utkastet till gemensamma uppfattningar och enligt Skatteverkets uppfattning är det därför oklart vad de föreslagna gemensamma uppfattningarna innebär. Skatteverket anser att förslagen till uppfattningar eller bakgrundstexterna måste justeras innan gemensamma uppfattningar kan beslutas.