På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

SOU 2013:75 Organisation av framtidens e-förvaltning

Datum: 2014-01-27

Dnr/målnr/löpnr:

131 675824-13/112

N2013/4785/ITP

Skatteverket har fått E-delegationens betänkande Organisation av framtidens e-förvaltning, SOU 2013:75 på remiss.

Skatteverket har inget att invända mot utredningens förslag. Verket har dock följande synpunkter.

Starten av den nya verksamheten bör tidigareläggas till den 1 januari 2015 mot föreslagna den 1 januari 2016.

För att ytterligare understryka vikten av en väl utvecklad e-väg inom det allmänna bör det inte tas ut några transaktionskostnader för att t.ex. hämta in elektroniska personuppgifter från Skatteverket/Navet och firmateckningskontroller från Bolagsverket. Finansieringen bör vara kostnadsmässigt neutral för statskassan som helhet och kan lösas genom högre anslag till de som tillhandhåller transaktioner med belopp motsvarande uteblivna intäkter och en enhetlig reducering av PLO-uppräkningen för alla statliga myndigheter och motsvarande justering av statsbidraget till kommuner och landsting.

Slutligen anser Skatteverket det lämpligt att Arbetsgivarverkets uppdrag ska omfattas av föreslagen verksamhet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Stina Ögren och rättslige experten Lars Haglund, föredragande.