På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Presstödskommitténs slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66)

Datum: 2014-01-20

Dnr/målnr/löpnr:

131 682589-13/112

(Kulturdepartementet Ku2013/1810/MFI)

Skatteverket har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och begränsar sig till att lämna synpunkter på de förslag som berör Skatteverkets verksamhet.

Skatteverket tillstyrker Presstödskommitténs huvudförslag att avskaffa reklamskatten för samtliga grupper vid ett tillfälle.

Om huvudförslaget inte kan genomföras har Skatteverket inget att erinra mot kommitténs alternativa förslag att höja det grundavdrag som reklamskattelagen medger så att färre behöver betala reklamskatt. Enligt Skatteverkets bedömning skulle en sådan ändring av reklamskattelagen inte behöva medföra gränsdragningsproblem eller några större kostnader för Skatteverket.

Kommitténs förslag att avskaffa skatten för samtliga periodiska publikationer som inte är annonsblad, katalog eller program är så översiktligt beskrivet att verket inte kan bedöma vilka konsekvenser ett sådant förslag skulle få avseende gränsdragningsproblem och kostnader för Skatteverket. Skatteverket lämnar därför inte några synpunkter på det förslaget.

Skatteverket har i övrigt inget att erinra mot förslagen som lämnas i promemorian.