På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Skattekonsekvenser för svenska aktieägare i Bayer AG med hänsyn till bolagets utdelning av aktierna i Lanxess AG

Datum: 2005-12-05

Dnr/målnr/löpnr:
131 660391-05/1152

1   Frågeställning och svar

Du har ställt en fråga till Skatteverket om utdelningen av aktierna i Lanxess AG (Lanxess) medför någon beskattning för de aktieägare i Bayer AG (Bayer) som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.
 
Skatteverket har gjort den bedömningen att utdelningen av aktierna i Lanxess uppfyller kraven för skattefrihet i 42 kap. 16 § IL (Lex Asea). I dessa fall ska enligt 48 kap. 8 § IL en del av moderföretagets omkostnadsbelopp föras över till de utdelade aktierna i dotterföretaget. Skatteverket anser att av omkostnadsbeloppet för en aktie i Bayer ska 94,6% hänföras till aktierna i Bayer och 5,4% till aktierna i Lanxess.
 

1.1   Bakgrund


 
En extraordinär bolagsstämma i Bayer beslöt i november 2004 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterföretaget Lanxess AG. För varje tiotal aktier i Bayer fick aktieägarna en aktie i Lanxess.

Avknoppningen ägde rum den 28 januari 2005 och Lanxess noterades för handel för första gången den 31 januari 2005 på Frankfurt Stock Exchange.

1.2   Skatteregler


 
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas normalt som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar enligt 42 kap. 16 § IL är uppfyllda. Skatteverket har gjort den bedömningen att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Asea) är uppfyllda i detta fall.

Eftersom utdelningen inte är skattepliktig ska istället omkostnadsbeloppet för aktierna i Bayer delas upp mellan dessa aktier och de utdelade aktierna i Lanxess. Uppdelningen bör i detta fall göras på så sätt att omkostnadsbeloppet proportioneras på de två aktieslagen med ledning av deras respektive marknadsvärde då utdelningen lämnades.

1.3   Beräkning


 
Både aktierna i Bayer och Lanxess är noterade på Frankfurt Stock Exchanges. Den 31 januari 2005 var lägsta betalkurs på aktierna i Lanxess 13,63 EUR och i Bayer 23,90 EUR enligt uppgift från bolagen.
 
Av omkostnadsbeloppet bör därför (0,1 x 13,63) /(23,90 + (0,1 x 13,63)) = 5,4 procent hänföras till aktierna i Lanxess och återstoden, (100 - 5,4) 94,6 procent till aktierna i Bayer.