På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om ändring i mervärdesskattelagen rörande byggtjänster

Datum: 2005-12-19

Dnr/målnr/löpnr:
131 676679-05/113
Arbeten som ett byggentreprenörsföretag tillför fastighet som utgör tillgång i byggnadsrörelsen mervärdesbeskattas som uttag av tjänst. Detsamma gäller förvärvade byggtjänster som tillförs fastighet som utgör lagertillgång. Förslaget innebär att bestämmelserna utvidgas till att omfatta även hyresrätter och bostadsrätter som utgör sådana tillgångar. Förslaget föranleds av att överlåtelse av såväl fastighet som hyresrätt och bostadsrätt undantas från skatteplikt, vilket innebär att rätt till avdrag inte föreligger för förvärv som är hänförliga till sådan överlåtelse. En effekt av förslaget att mervärdesbeskatta även tjänster som tillförs hyresrätter och bostadsrätter genom uttagsbeskattning blir således att byggentreprenadföretags rätt till avdrag i byggverksamheten inte beskärs.

Även byggtjänster som andra än byggentreprenadföretag utför på fastighet som utgör tillgång i verksamhet mervärdesbeskattas som uttag av tjänst. Detta gäller dock endast då verksamheten i sig inte medför avdragsrätt eller återbetalningsrätt för ingående skatt. Förslaget innebär att bestämmelsen utvidgas till att omfatta även hyresrätter och bostadsrätter som utgör tillgång i sådan verksamhet, med den effekten att genom uttagsbeskattningen kommer även denna del av byggverksamheten att medföra rätt till avdrag.

Förslag till lagändring lämnas i bifogad promemoria ”Mervärdesbeskattning av byggtjänster rörande hyresrätter och bostadsrätter”. Skatteverket hemställer att förslaget i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Andersson och Askersjö samt rättsliga utredaren Johansson, föredragande.

Bilaga PDF-fil 1,1 mB
Promemoria ”Mervärdesbeskattning av byggtjänster rörande hyresrätter och bostadsrätter”pdf