Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning - hemställan om lagändringar

Datum: 2006-03-20

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 116929-06/113
Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM
Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra reglerna rörande metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.
 
Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad skattedirektör Vilhelm Andersson. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit rättslige utredaren Rolf Tyllström, föredragande.

Bilaga PDF-fil 3,6 mB
Promemoria ”Metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning - hemställan om lagändringar” Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.