På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Rapportering av uppdrag enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Datum: 2007-12-17

Dnr/målnr/löpnr:
131 724386-07/113
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

I regleringsbrevet för budgetåret 2007 fick Skatteverket i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett formaliserat förfarande för framställningar om bi- och multilaterala prissättningsbesked. Uppdraget innebär att behovet av lagstiftning för att inrätta ett sådant förfarande i Sverige ska bedömas och förslag till lagstiftning tas fram samt att för- och nackdelar med olika organisatoriska modeller ska belysas liksom förväntade kostnader för de förslag som presenteras. I uppdraget ingår också att ta del av erfarenheterna på området inom OECD samt regelsystem i andra stater. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2007.

Bifogat finns Skatteverkets utredning med anledning av det i regleringsbrevet lämnade uppdraget.

Länk till Skatteverkets utredningpdf

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga föredragningen har också deltagit skattedirektörerna Andersson och Pettersson samt rättslige utredaren Tyllström, föredraganden och internationelle skattejuristen Bergqvist.