Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Datum: 2008-11-24

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 440306-08/113
Förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), taxeringslagen (1990:324), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt kupongskattelagen (1970:624) lämnas i en till hemställan bifogad promemoria, "Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen". Bakgrund och förslag till ändringarna framgår av promemorian.

Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Katrin Westling Palm, skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Birgitta Pettersson samt rättsliga utredarna Klas Innerstedt, föredragande, och Rolf Tyllström.

Länk till promemorian.pdf