Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om lagändringar avseende bouppteckningar och testamentsregister

Datum: 2008-05-19

Område: Bouppteckningar, arv och gåva

Dnr/målnr/löpnr:
131 79596-08/113
Förslag till ändringar i ärvdabalken (1958:637) m.m. samt förslag till förordning om testamentsregister lämnas i en till hemställan bifogad promemoria, "Bouppteckningar och testamentsregister". Bakgrund och förslag till ändringar framgår av promemorian. Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad överdirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit rättschefen Vilhelm Andersson och skattedirektören Birgitta Pettersson samt biträdande rättsliga utredaren Anna Döös, föredragande.

Bouppteckningar och testamentsregisterpdf