Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

En webbaserad tjänst för löneutbetalare, ansvarsfrågor och rättsliga aspekter

Datum: 2008-04-04

Område: Arbetsgivarområdet

Dnr/målnr/löpnr:
131 90773-08/113
I regleringsbrevet för budgetåret 2008 gavs Skatteverket i uppdrag att utreda de juridiska och ansvarsmässiga aspekterna av ett genomförande av det i Skatteverkets Rapport 2007:1 — Svartköp och svartjobb i Sverige, del 2 — framlagda förslaget om en webbaserad tjänst för löneutbetalare. Uppdraget redovisas i denna rapport. Skatteverket ska dessutom utreda formerna för utveckling och framtida förvaltning av en sådan webbaserad tjänst.

Bifogat finns Skatteverkets utredning om en webbaserad tjänst för löneutbetalare. I en annan rapport avser Skatteverket att redovisa resterande delar av uppdraget.

Länk till Skatteverkets utredning om en webbaserard tjänst för löneutbetalare.pdf

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga föredragningen har också deltagit skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Birgitta Pettersson, verksamhetsutvecklare Elisabet Engström samt de rättsliga utredarna Rolf Tyllström och Klas Innerstedt, föredragande.