På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


PROMEMORIA

2013-03-04

Bilaga till 131 93333-13/113

Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital


Innehållsförteckning

PDF-versionpdf

1  Lagförslag 
1.1  Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
1.2  Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
2  Bakgrund 
3   Gällande rätt 
4  Promemorians förslag 
4.1  Marknadsnoterade fordringsrätter och marknadsnoterade andelar i
investeringsfonder som innehåller enbart fordringsrätter
4.2  Växelkursförluster på utländska fordringsrätter och utländska skulder
4.3  Vinstandelsbevis, kapitalandelsbevis och konvertibler
4.4  Näringsverksamhet
4.5  Premieobligationer
4.6  Behandling av vinster och förluster i vissa fall
4.7  Andra tillgångar
4.8  De föreslagna reglernas placering i IL
5  Konsekvensanalys
5.1  Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m.
5.2  Kostnader och andra konsekvenser för Skatteverket
5.3  Kostnader och andra konsekvenser för de kontrolluppgiftsskyldiga
5.4  Kostnader och andra konsekvenser för enskilda
6  Författningskommentar
Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)