Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Ett upphävande av den mervärdesskatterättsliga slussningsregeln – hemställan om lagändring

Datum: 2014-05-12

Dnr/målnr/löpnr:

131 260639-14/111

Skatteverket hemställer att regeringen upphäver den mervärdesskatterättsliga så kallade slussningsregeln. Bakgrund och författningsförslag framgår av bifogade promemoria, ”Ett upphävande av den mervärdesskatterättsliga slussningsregeln”.