Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

Datum: 2014-02-17

Område: Fastighetstaxering

Dnr/målnr/löpnr:

131 48166-14/113

Finansdepartementet
103 33Stockholm

Skatteverket hemställer härmed om ändringar i fastig­hetstaxeringsförordningen (1993:1199) inför den all­männa fastighetstaxeringen av småhusenheter 2015 (AFT15), på sätt framgår av bifogad promemoria.

Ikraftträdandet bör med hänsyn till tidplanen för AFT15 sättas till den 1 juni 2014.

Bilaga