Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Punktskatt – redovisningsskyldighetens inträde

Datum: 2014-11-24

Dnr/målnr/löpnr:

131 624188-14/111

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra 26 kap. 23 § skatteförfarandelagen (2011:1244) så att redovisningsskyldigheten för punktskatt som redovisas i punktskattedeklaration alltid ska inträda samtidigt med skattskyldigheten för den aktuella skatten.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria ”Punktskatt – redovisningsskyldighetens inträde”. Pdf, 862.3 kB, öppnas i nytt fönster.