Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelse

Hemställan om lagändring i inkomstskattelagen att slopa särskilda tillägget på 10 % vid återföring av preliminärt uppskovsbelopp

Datum: 2008-10-27

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
131 625836-08/113
 
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm
 

Hemställan om lagändring

Skatteverket hemställer att regeringen ändrar bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) om särskilt tillägg i 47 kapitlet 10 paragrafen samt undantagandet från schablonintäkt i 47 kapitlet 11 b paragrafen andra stycket. Hemställan innebär att bestämmelserna, om så är möjligt, upphör att gälla från och med 2009 års taxering.

Bakgrund och förslag framgår av bifogad promemoria.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit rättschefen Vilhelm Andersson samt rättslige experten Lars Tegman, föredragande.