startsida

Föreningar

Lämna inkomstdeklaration

Här finns information för dig som ska lämna inkomstdeklaration för en förening, stiftelse eller ett trossamfund.

Få behörighet till e-tjänster

För att få behörighet till våra e-tjänster, till exempel föreningens Mina sidor, behöver du först ansöka om behörighet hos oss. Du har automatisk behörighet om du är registrerad hos Bolagsverket som vd eller ensam firmatecknare.

Uppgifter om lön och arvode

I de flesta fall ska du redovisa löner och arvoden i en arbetsgivardeklaration, men i vissa fall kan du lämna en kontrolluppgift istället.

Hitta rätt blankett

Beställ hem eller skriv ut de blanketter du behöver för att till exempel ansöka om organisationsnummer eller adressändra för en ideell förening.

Moms samfällighetsförening

En samfällighetsförening ska vara momsregistrerad om föreningen uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen.