startsida

Om oss

Skatteverkets uppdrag är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv. Vi ska också motverka brottslighet.

Skatteverket vill ta fram årlig lägesbild över befolkningen. Lägesbilden föreslås omfatta folkbokförda, personer med samordningsnummer och personer som inte finns registrerade hos oss.

Samlad statistik om skatter

I Skatteverkets statistikportal kan du hitta stora mängder statistik om det svenska skattesystemet. Du kan välja att dela upp statistiken på exempelvis kön, bransch, företagsstorlek och inkomstår.


Här hittar du information om hur Skatteverket ser på och arbetar med olika områden som exempelvis konkurser och missbruk av välfärdssystemen.