startsida

Om oss

Vårt uppdrag

Skatteverkets uppdrag är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv. Vi ska också motverka brottslighet.

Kunskap för att motverka brott

Nu finns ett interaktivt studiematerial för gymnasieelever om hur välfärdssystemet fungerar. Syftet med materialet är att sprida kunskap bland unga och motverka välfärdsbrott.

Statistik om namn och skatter

I Skatteverkets statistikportal kan du hitta statistik om namn och det svenska skattesystemet. Du kan välja att dela upp statistiken på exempelvis kön, bransch, företagsstorlek och inkomstår.


Skatteverkets årsredovisning

Skatteverkets årsredovisning ger en överblick av vår verksamhet under året som har gått och varje år redovisar vi vårt resultat utifrån uppgifter och mål.