startsida

Offentliga aktörer

Motverka folkbokföringsbrott

Använd vår e-tjänst Meddela felaktig folkbokföring. Där kan fastighetsbolag, hyresvärdar eller företrädare för bostadsrättsföreningar meddela oss om någon är felaktigt folkbokförd på en annan adress än sin egen.

Myndighetens deklarationer

Vilka deklarationer en myndighet ska lämna in beror exempelvis på myndighetens verksamhet, om den äger fastigheter eller handlar med utlandet.

Felaktig folkbokföring

Som huvudregel är myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen.

Stöd vid offentlig upphandling

Myndigheter, kommuner och regioner kan få stöd vid upphandling, bland annat uppgifter som kan användas för kontroll av företag som deltar i upphandlingar.

Informationsutbyte

Genom Skatteverkets tjänster för informationsutbyte kan myndigheter bland annat hämta personuppgifter, rapportera fel i folkbokföringen.