startsida

Offentliga aktörer

Underrätta om felaktigheter

Myndigheter är oftast skyldiga att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen och felaktigheter kring samordningsnummer.

Informationsutbyte

Genom Skatteverkets tjänster för informationsutbyte kan offentliga aktörer bland annat hämta personuppgifter och ta del av allmänna handlingar.

Skyddade personuppgifter

Ta del av en ny vägledning om skyddade personuppgifter, anmäl dig till ett kostnadsfritt webbseminarium eller boka in en träff med våra skyddshandläggare.

Kontrollera dina leverantörer

Bristande kontroll och uppföljning av leverantörer gynnar oseriösa företag och leder till osund konkurrens. Du som upphandlar varor och tjänster har en viktig roll.

Ny lag – samordningsnummer

Från 1 september gäller nya regler för den som har eller ska ansöka om samordningsnummer. Den nya lagen påverkar statliga myndigheter och enskilda utbildningsanordnare.