startsida

Offentliga aktörer

Skyddade personuppgifter

Ta del av en ny vägledning om skyddade personuppgifter, anmäl dig till ett kostnadsfritt webbseminarium eller boka in en träff med våra skyddshandläggare.

Myndighetens deklarationer

Vilka deklarationer en myndighet ska lämna in beror exempelvis på myndighetens verksamhet, om den äger fastigheter eller handlar med utlandet.

Felaktig folkbokföring

Som huvudregel är myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen.

Stöd vid offentlig upphandling

Myndigheter, kommuner och regioner kan få stöd vid upphandling, bland annat uppgifter som kan användas för kontroll av företag som deltar i upphandlingar.

Informationsutbyte

Genom Skatteverkets tjänster för informationsutbyte kan offentliga aktörer bland annat hämta personuppgifter och ta del av allmänna handlingar.