På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Sekretessmarkering

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Det innebär att vi för in en markering vid dina personuppgifter som anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll.

Det finns inte några formella krav för att få en sekretessmarkering. Någon form av intyg, exempelvis från polis eller socialtjänst eller annan utredning som styrker dina förhållanden bör dock finnas som underlag för bedömningen. Det ska röra sig om ett konkret hot.

Exempel på en situation då personuppgifter kan skyddas är när en kvinna begär att hennes adress inte ska lämnas ut till en tidigare make eftersom det finns ett konkret hot om att han ska utsätta henne för skada. Detsamma gäller en politisk flykting som vill skydda sig mot repressalier från meningsmotståndare.

En allmänt uttalad motvilja mot att ha kontakt med en annan person är inte tillräckligt skäl för en sekretessmarkering. Det är heller inte tillräckligt skäl att du har ett yrke som normalt kan vara utsatt för vissa risker.

Vad sekretessmarkeras?

Det framgår inte av själva markeringen vilken uppgift i folkbokföringen som kan vara känslig. Det behöver inte bara vara adressen som är den skyddsvärda uppgiften, det kan även vara nytt namn eller uppgifter om närstående.

Konsekvenser av sekretessmarkering

En sekretessmarkering är en varningssignal. Den innebär att en noggrann prövning sker innan uppgifter om dig lämnas ut. Vid denna prövning tar man hänsyn till det underlag du lämnade när du begärde sekretessmarkering.

På Skatteverket har bara ett fåtal personer möjlighet att se dina personuppgifter. Det kan därför ta längre tid för dig att få svar på dina frågor och beställningar vid kontakt med Skatteverket. När du vill besöka Skatteverket rekommenderar vi därför att du beställer tid. Du beställer tid genom att ringa Skatteupplysningen och be telefonisten att kontakta en sekretesshandläggare eller en skattehandläggare. Du måste kunna legitimera dig när du besöker Skatteverket, annars kan du inte få svar på dina frågor. Personbevis och andra handlingar sänds endast till den adress som du har anmält till Skatteverket.

Ingen absolut sekretess

Sekretessmarkering innebär att du får en så kallad markering för särskild sekretessprövning i folkbokföringsdatabasen. Markeringen ska fungera som en varningssignal så att en noggrann prövning görs innan några uppgifter om dig lämnas ut. En sekretessmarkering innebär inte någon absolut sekretess. Vid en begäran om utlämnande av personuppgifter ska myndigheten göra en självständig sekretessbedömning. Vid bedömningen kan myndigheten komma fram till att uppgifterna ska lämnas ut.

Det är vanligt att sekretessmarkeringen i olika sammanhang benämns "adresskydd", "skyddad adress", "skyddad identitet" eller till och med "identitetsbyte".

Alla personer som berörs av en hotsituation, exempelvis samboende personer, bör ha motsvarande skydd så att du inte kan spåras upp via kända familjerelationer.

Omprövning av sekretessmarkeringen sker i regel varje år. Du ska då redogöra för de aktuella förhållandena och därefter prövas om skyddet ska vara kvar.

Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med övriga uppgifter om personen. Markeringen innebär alltså inte att sekretessbelagda uppgifter utesluts i aviseringen. När sekretessmarkeringen tas bort aviseras detta.

Sekretessmarkeringen förhindrar inte till exempel rättsvårdande instanser att komma i kontakt med personen. Myndigheter som av legala skäl behöver uppgifterna får det.

Om du vill nå en skyddad person kan vi hjälpa till genom att vidarebefordra postförsändelser till personen. Avsändaren behöver inte veta var i landet personen är folkbokförd utan kan lämna försändelsen till närmaste förmedlingskontor. Under rubrikerna Postförmedling och Hantering av sekretessmarkerade personuppgifter finns mer information om detta.

I oktober 2016 hade 14 390 personer skyddade personuppgifter i Sverige.

Skatteverket

Till toppen