På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Du flyttar med din familj och ska arbeta

Som medborgare i ett EU- eller EES-land har du rätt att vistas i Sverige i tre månader. För att kunna bli folkbokförd behöver du flytta till och ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Dessutom ska du visa upp handlingar som styrker att du har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i minst ett år. När Skatteverket har folkbokfört dig och din familj får ni era personnummer.

För att bli folkbokförd måste du anmäla att du flyttar till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. När du kommer till servicekontoret ska alla i din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn.

» Hitta ditt närmaste servicekontor

Att ta med till servicekontoret

Du och dina familjemedlemmar behöver ta med följande handlingar när ni besöker vårt servicekontor:

Pass eller nationellt id-kort.

Handlingar som styrker era civilstånd, till exempel ett vigselbevis. Som ogifta behöver ni inte styrka era civilstånd.

Det finns följande civilstånd:

 • ogift (innebär att du aldrig har varit gift eller haft en registrerad partner)
 • gift eller registrerad partner
 • änka, änkling eller efterlevande partner
 • skild eller skild partner.

Födelsebevis, om ni har barn.

Handlingar som visar att du har ett arbete eller ska arbeta.

Anställningsbevis

Om du ska arbeta i Sverige behöver du visa upp ett anställningsbevis från din arbetsgivare där det framgår att du kommer utföra arbete i Sverige. 

Anställningsbeviset ska vara undertecknat av dig och din arbetsgivare och ska innehålla följande uppgifter:

 • Ditt namn och din adress.
 • Din arbetsgivares namn och adress.
 • Om anställningen gäller tills vidare, för begränsad tid eller om det är en provanställning eller behovsanställning.
 • Andra anställningsvillkor, som tillträdesdag, uppsägningstid, arbetstider, semester, lön och förmåner.
 • Beskrivning av arbetsuppgifter.
 • Eventuellt kollektivavtal.

Lönespecifikationer

Du kan ta med dig lönespecifikationer i stället för anställningsbevis om du redan har börjat arbeta.

Handlingar som styrker att ni tillhör samma familj.

Ta med handlingar i original

Du behöver ha med dig alla handlingar som styrker ditt civilstånd eller din relation i original.

Du kan även ta med en vidimerad kopia. Vidimera betyder att någon har intygat att kopian stämmer överens med handlingen i original. Personen ska skriva under kopian, skriva ett namnförtydligande och skriva sitt telefonnummer.

Visa att ni tillhör samma familj

Din familjemedlem måste kunna visa att ni tillhör samma familj. Han eller hon kan till exempel visa upp ett vigselbevis, ett födelsebevis eller ett intyg som styrker att ni har bott tillsammans innan du flyttade till Sverige.

Klicka på alternativen för att se vilka handlingar din familjemedlem ska ta med sig när ni besöker ett av våra servicekontor:

Make, maka, registrerad partner eller barn under 21 år

Om ni är gifta, registrerad partner eller om den som flyttar med är ett barn under 21 kan ni ta med er något av följande alternativ:

 • vigselbevis
 • födelsebevis
 • familjebok
 • registerutdrag från ett annat lands folkbokföring (civilregister) där er relation finns registrerad.

Sambo

Om ni är sambo behöver ni visa att ni lever i ett stadigvarande äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll. För att visa att ni har bott och bor tillsammans kan ni ta med er:

 • Registerutdrag från ett annat lands folkbokföring (civilregister) där er relation finns registrerad.
 • Köpekontrakt på en gemensam bostad.
 • Hyreskontrakt eller försäkringsbrev för gemensam bostad där ni båda står med.

En annan familjemedlem

Om den som flyttar med är ett barn över 21 år eller om ni har en annan familjerelation måste ni ta med er följande handlingar:

 • Ett intyg som styrker att personen redan före flytten till Sverige var beroende av dig för sin försörjning.
 • Ett intyg från en behörig myndighet som styrker att ni har bott i samma hushåll innan du flyttade till Sverige.
 • Ett intyg som styrker att personen har en allvarlig sjukdom som kräver att du personligen tar hand om din familjemedlem.

Barn under 18 år

När ett barn under 18 år ska flytta till Sverige behöver alla vårdnadshavare skriva under anmälan om att barnet ska flytta. Om den ena vårdnadshavaren saknar möjlighet att närvara vid servicekontoret behöver vårdnadshavaren lämna ett skriftligt medgivande för flytten till Sverige. Barn som har fyllt 16 år kan göra och själv skriva under en egen anmälan utan vårdnadshavarnas skriftliga medgivande.

Familjemedlemmar från EU och EES

Om dina familjemedlemmar är medborgare från ett EU- eller EES-land kan de ha en egen uppehållsrätt om de uppfyller något av följande villkor:

 • De arbetar, tillhandahåller tjänster eller har eget företag i Sverige.
 • De söker arbete.
 • De ska studera.
 • De ska leva på sina tillgångar (egna medel).

 

Om ni saknar uppehållsrätt

Om du eller dina familjemedlemmar saknar uppehållsrätt måste ni ha uppehållstillstånd i Sverige som är giltigt i minst ett år för att kunna bli folkbokförd i Sverige.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

» Till Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Att vara folkbokförd

Att vara folkbokförd i Sverige innebär att du får ett svenskt personnummer. Det innebär också att Skatteverket registrerar följande information om dig:

 • Vilken fastighet och adress du är bosatt på.
 • Var du är född och vilket medborgarskap du har.
 • Ditt civilstånd och din eventuella relation till make eller maka, barn och förälder.

» Mer om folkbokföringssystemet

Om du har inkomster från ett annat land

Tänk på att när du flyttar till Sverige och blir folkbokförd kan du samtidigt bli skyldig att betala skatt i Sverige för dina inkomster från ett annat land. Kontakta Skatteverket om du har sådana inkomster.

Skatteverket

Till toppen