På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Du är svensk medborgare som flyttar med din familj

Du som är svensk medborgare och planerar att bo i Sverige under ett år eller mer ska i de flesta fall vara folkbokförd här.

För att kunna bli folkbokförd måste du anmäla att du flyttar till Sverige och planerar att bo här i minst ett år. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. När du kommer till servicekontoret ska alla i din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn.

» Hitta ditt närmaste servicekontor

Att ta med till servicekontoret

Du som flyttar till Sverige behöver ta med dig följande handlingar när du besöker vårt servicekontor:

Pass eller nationellt id-kort.

Körkort är inte ett nationellt id-kort

På ett nationellt id-kort framgår alltid ditt medborgarskap, körkort räknas därför inte som nationellt id-kort.

Handlingar som styrker om era civilstånd har ändrats sedan ni senast bodde i Sverige, till exempel ett utländskt vigselbevis.

Som ogifta behöver ni inte styrka era civilstånd.

Civilstånd

Det finns följande civilstånd:

 • ogift (innebär att du aldrig varit gift eller haft en registrerad partner)
 • gift eller registrerad partner
 • änka, änkling eller efterlevande partner
 • skild eller skild partner.

Handlingar som visar att ni tillhör samma familj.

Om en familjemedlem är medborgare i ett land utanför Norden

Följande två punkter gäller om någon familjemedlem är medborgare i ett land utanför Norden.

Handlingar som styrker att du har varit bosatt i ett annat EU- eller EES-land.

Handlingar som styrker att du har haft uppehållsrätt i ett annat EU- eller EES-land, till exempel ett anställningsbevis, studieintyg eller registreringsbevis för ett eget företag.

Ta med handlingar i original

Tänk på att du behöver ha med dig alla handlingar i original som styrker ditt civilstånd eller relation. Du kan även ta med en vidimerad kopia.

Vidimera betyder att någon har intygat att kopian stämmer överens med handlingen i original. Personen ska skriva under kopian, skriva ett namnförtydligande och ange sitt telefonnummer.

Rätten till fri rörlighet

För att din familjemedlem ska kunna bli folkbokförd i Sverige måste han eller hon kunna visa att du har återvänt till Sverige efter att du har använt din rätt till fri rörlighet inom EU eller EES.

Din familjemedlem ska ha följt med eller anslutit sig till dig när du använt din rätt till fri rörlighet. Din familjemedlem behöver därför kunna visa att du har flyttat till ett annat EU- eller EES-land och att du då har haft uppehållsrätt där, exempelvis genom att ha arbetat eller studerat.

» Mer om fri rörlighet på Europeiska kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Visa att ni tillhör samma familj

Din familjemedlem måste kunna visa att ni tillhör samma familj. Han eller hon kan till exempel visa upp ett vigsel- eller ett födelsebevis eller ett intyg som styrker att ni har bott tillsammans innan du flyttade till Sverige.

Välj ett av alternativen för att se vilka handlingar han eller hon ska ta med sig när ni besöker ett av våra servicekontor.

Make, maka, registrerad partner eller barn under 21

Om ni är gifta, registrerad partner eller om den som flyttar med är ett barn under 21 kan ni till exempel ta med er:

 1. Vigselbevis.
 2. Födelsebevis.
 3. Familjebok.
 4. Registerutdrag från ett annat lands folkbokföring (civilregister) där er relation finns registrerad.

Sambo

Om ni är sambo behöver han eller hon visa att ni lever i ett stadigvarande äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll. För att visa att ni har bott och bor tillsammans kan han eller hon ta med sig:

 1. Registerutdrag från ett annat lands folkbokföring (civilregister) där er relation finns registrerad.
 2. Köpekontrakt på en gemensam bostad.
 3. Hyreskontrakt eller försäkringsbrev för gemensam bostad där ni båda står med.

Annan familjemedlem

Om den som flyttar med är ett barn över 21 år eller om ni har en annan familjerelation måste ni ta med er följande handlingar:

Ett intyg som styrker att personen redan före flytten till Sverige var beroende av dig för sin försörjning.

Ett intyg från en behörig myndighet som styrker att ni har bott i samma hushåll innan du flyttade till Sverige.

Ett intyg som styrker att personen har en allvarlig sjukdom som kräver att du personligen tar hand om honom eller henne.


Om ni inte tillhör samma familj

Din familjemedlem behöver styrka sin egen uppehållsrätt eller få ett uppehållstillstånd för att kunna bli folkbokförd i Sverige om:

 • ni inte kan styrka att ni tillhör samma familj eller om
 • ni inte kan styrka att du har utnyttjat din rätt till fri rörlighet.

Ansök om uppehållstillstånd hos Migrationsverket

» Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Barn under 18 år

När ett barn under 18 år ska flytta till Sverige behöver alla vårdnadshavare skriva under anmälan om att barnet ska flytta. Om den ena vårdnadshavaren saknar möjlighet att närvara vid servicekontoret behöver han eller hon lämna ett skriftligt medgivande för flytten till Sverige.

Barn som har fyllt 16 år kan själv göra och skriva under en egen anmälan utan vårdnadshavarnas skriftliga medgivande.

Exempel

Hanna som är svensk medborgare flyttade till Frankrike för att studera. Under sin studietid träffade hon fransmannen Pierre. Paret bodde tillsammans i Frankrike under hela Hannas studietid. När Hanna blev klar med studierna flyttade de till Sverige. Nu vill Pierre folkbokföra sig i Sverige och få ett personnummer.

Pierre går till Skatteverkets servicekontor för att göra en anmälan. Han har med sig sitt eget pass, ett hyreskontrakt som visar att de bodde tillsammans i Frankrike och ett studieintyg som visar att Hanna har studerat i Frankrike.

Skatteverket

Till toppen