På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Byta efternamn

Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel kan du byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Du kan byta efternamn flera gånger. Vissa namnansökningar har en avgift, medan andra är avgiftsfria.

Handläggningstider för namnbyten

För närvarande är handläggningstiden för att byta efternamn två till tre månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden tre till fem månader. Vi rekommenderar därför dig som ska ut och resa att vänta med din ansökan om namnbyte till efter resan.

Vad vill du göra?

Det finns olika blanketter beroende på vilken typ av ändring du vill göra. Du hittar rätt blankett under respektive flik. Samtliga blanketter för byten av efternamn finns också längst ner på sidan.

Byta till ett dubbelt efternamn

En nyhet i personnamnlagen är att du kan ta ett dubbelt efternamn. Ett dubbelt efternamn får bara bestå av två enkla efternamn och kan inte kombineras med ett mellannamn.

Båda namnen syns i offentliga sammanhang

Båda namnen räknas som ditt officiella efternamn. Det innebär att båda namnen kommer att synas hos myndigheter och andra organisationer som hämtar information från folkbokföringen. Det gäller oavsett om du har ett dubbelt efternamn eller om du har ett mellannamn och efternamn. 

Du kan välja ordning och om du vill ha bindestreck mellan namnen

Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet. Du kan lägga till eller ta bort ett bindestreck om du vill. Du kan också ändra ordningsföljden mellan namnen. Dessa ändringar är avgiftsfria.

Byta till ett dubbelt efternamn med makes efternamn

Byta till ett dubbelt efternamn med en förälders namn

Du kan byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av dina föräldrars efternamn, eller av efternamn som de har haft, om de inte fick det i ett tidigare äktenskap. Om någon förälder har ett dubbelt efternamn kan bara en av delarna i den förälderns namn ingå i det dubbla efternamn du byter till. Du kan också byta till hela det dubbla efternamn som en förälder har. Detta gäller både för barn och vuxna.

Det är avgiftsfritt att ta en förälders efternamn. 

Du kan inte längre lägga till ett mellannamn

Tidigare har du bara kunnat ha efternamn och ett mellannamn. Från den 1 juli 2017 kan du inte längre ansöka om ett mellannamn. Däremot kan du ändra ett mellannamn som du redan har.

Det är avgiftsfritt att ändra mellannamn.

Ansök på blanketten

Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att byta efternamn eller ändra mellannamn för dig eller ditt barn.

Ta bort ett av dina efternamn

Du som har ett dubbelt efternamn kan välja att ta bort det ena. För att ta bort ett av dina efternamn ansöker du på någon av följande blanketter.

 • Ansök på blankett SKV 7502 om det efternamn du vill ha kvar är en förälders efternamn eller din makes efternamn. Ansökan är kostnadsfri. 
 • Ansök på blankett SKV 7504 om det efternamn du vill ha kvar inte är en förälders eller din makes efternamn. Ansökan kostar då 1800 kronor. Du betalar avgiften till Skatteverkets bankgiro 5194-7273. Skriv personnumret på den som ansökan avser som referens i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.

Ansök på blanketten

Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att byta efternamn eller ändra mellannamn för dig eller ditt barn.

Byta till en makes namn

Du behåller ditt efternamn som det är när du gifter dig – om du inte ansöker om att byta det eller lägga till ett efternamn. Det kan du göra antingen inför vigseln eller senare.

Ansök på blanketten

Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att  byta till en makes efternamn.

Byta till en förälders efternamn

Du kan byta till någon av dina föräldrars efternamn, och i de flesta fall även till ett efternamn som de tidigare har haft. Detta gäller både för barn och vuxna. 

Du kan byta ditt efternamn till något av följande:

 • dina föräldrars eller någon av dina föräldrars efternamn
 • ett efternamn som någon av dina föräldrar har haft, om de inte fick det i ett tidigare äktenskap
 • ett dubbelt efternamn som är bildat av de efternamn dina föräldrar har eller har haft, om de inte fick det i ett tidigare äktenskap
 • ett efternamn som är bildat av något av dina föräldrars förnamn plus någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på ett jämförligt sätt.

Ansök på blanketten

Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Byta till ett tidigare efternamn

Du får byta till ett efternamn som du har haft tidigare.

Det är avgiftsfritt att ansöka om ett namn som någon av dina föräldrar har eller har haft, det som ibland kallas för flicknamn.

Ansökan kostar däremot om namnet inte finns registrerat hos Skatteverket. Då måste du kunna bevisa att du har burit namnet tidigare. Det kan du göra genom utdrag av personakter, födelse- och dopbok från landsarkivet eller handlingar från utlandet. Det ska framgå av handlingarna när du hade namnet.

Även du som har invandrat till Sverige måste kunna styrka dina tidigare namnförhållanden genom exempelvis en kopia av ett utgånget hemlandspass, medborgarskapsbevis, födelseattest eller andra officiella handlingar utfärdade i hemlandet eller i ett tidigare land du har bott i.

Ansök på blanketten

Det är avgiftsfritt att byta till en förälders efternamn. En ansökan om ett annat namn kostar 1 800 kronor. Du betalar avgiften till Skatteverkets bankgiro 5194-7273. Skriv personnumret på den som ansökan avser som referens i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.

Ladda ner blanketten SKV 7504 för att ansöka om att byta till ett tidigare efternamn.

Byta till ett namn som har funnits i släkten längre tillbaka

Det här gäller efternamn som har funnits i släkten, men som ingen av dina föräldrar heter eller har hetat. Du får byta till ett efternamn som har funnits i din släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer. Det får dock inte vara längre sedan än fyra generationer tillbaka som namnet fanns i din släkt, räknat från och med dina föräldrar.

Ansök på blanketten

En ansökan kostar 1 800 kronor. Du betalar avgiften till Skatteverkets bankgiro 5194-7273. Skriv personnumret på den som ansökan avser som referens i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.

Ladda ner blanketten SKV 7504 för att ansöka om att byta till ett namn som har funnits i släkten längre tillbaka.

Byta till ett av de vanligaste efternamnen

Det finns en lista med vanliga efternamn som fler än 2 000 personer bär. Vem som helst kan ansöka om att få byta till något av dessa namn. Namnet behöver alltså inte finnas i din familj sedan tidigare för att du ska få byta till det. Det finns omkring 500 namn som du kan välja från listan.

Ansök på blanketten

En ansökan kostar 1 800 kronor. Du betalar avgiften till Skatteverkets bankgiro 5194-7273. Skriv personnumret på den som ansökan avser som referens i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.

Ladda ner blanketten SKV 7504 för att ansöka om att ändra ditt eller ett barns efternamn till ett av de vanligaste efternamnen.

Det kostar däremot ingenting att byta till ett vanligt efternamn som din förälder eller din make redan har. Då ansöker du på blanketten Efternamn, byte – Ansökan (SKV 7502) SKV i stället. Ladda ner blanketten för att ansöka om att ändra ditt eller ett barns efternamn.

Byta till ett nybildat efternamn

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Familjemedlemmar får göra en gemensam ansökan, det vill säga makar eller föräldrar och deras barn under 18 år.

Kriterier för nybildade namn

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

 1. Efternamnet används inte som förnamn.
 2. Efternamnet består inte av fler än ett ord.
 3. Efternamnet får inte väcka anstöt hos någon annan.
 4. Efternamnet får inte leda till obehag hos den som ska ha det.
 5. Efternamnet är inte olämpligt som efternamn av någon annan anledning.

Sju kriterier om likhet som efternamnet också måste uppfylla:

 1. Efternamnet kan inte förväxlas med ett efternamn som någon annan redan har.
 2. Efternamnet kan inte förväxlas med ett historiskt känt efternamn från en utdöd släkt.
 3. Efternamnet kan inte förväxlas med ett allmänt känt utländskt efternamn.
 4. Efternamnet kan inte förväxlas med någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn.
 5. Efternamnet kan inte förväxlas med en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sammanslutning.
 6. Efternamnet kan inte förväxlas med någon annans skyddade näringskännetecken eller varukännetecken i Sverige.
 7. Efternamnet kan inte förväxlas med något som finns i ett litterärt eller konstnärligt verk och som kränker någon annans upphovsrätt till verket.

Skatteverket fattar beslut om det nya namnet

När Skatteverket har granskat ditt namnförslag och tänker godkänna det, annonseras efternamnet i tidningen Post- och Inrikes Tidningar i en månad. Det kallas för en kungörelse. Det här görs för att allmänheten ska få kännedom om namnförslaget och ha möjlighet att komma med invändningar. När tiden har gått ut fattar Skatteverket beslut i ärendet.

Undersök om det finns några hinder för det nya namnet

Kontrollera gärna innan du lämnar in din ansökan att det inte finns något uppenbart hinder för att den ska kunna godkännas. Till exempel att någon annan har namnet eller att det är ett varumärke eller ett firmanamn. Sök gärna på internet för att se om det finns några hinder för dig att ta namnet.

Använd vår tjänst för att söka på namn

Här kan du se om efternamnet finns som förnamn eller efternamn redan.

Länktips

Ansök på blanketten

En ansökan kostar 1 800 kronor. Du betalar avgiften till Skatteverkets bankgiro 5194-7273. Skriv personnumret på den som ansökan avser som referens i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.

Du kan bara lämna ett namnförslag per ansökan. Ladda ner blanketten SKV 7506 för att ansöka om att byta till ett nybildat efternamn.

Ansök om att ta en släktings nybildade efternamn

Du som är förälder, syskon eller syskonbarn till en person som har skaffat ett nybildat efternamn, får också byta till det efternamnet om den som har skaffat namnet godkänner det.

En ansökan kostar 1 800 kronor. Du betalar avgiften till Skatteverkets bankgiro 5194-7273. Skriv personnumret på den som ansökan avser som referens i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.

Ladda ner blanketten SKV 7504 för att ansöka om att byta till en släktings nybildade efternamn.

Ändra stavning av efternamn

Du kan göra en enkel stavningsändring som inte förändrar efternamnets uttal. Till exempel kan du ändra Vestman till Westman eller Lindkvist till Lindqvist. En mer komplicerad ändring kan innebära att det inte kan godkännas som en stavningsändring.

Ansök på blanketten

Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Ta bort eller lägga till bindestreck i dubbelt efternamn

Du kan ta bort eller lägga till ett bindestreck i ditt dubbla efternamn.

Ansök på blanketten

Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Ändra ordning på dina efternamn

Du kan ändra ordningen på namnen i ditt dubbla efternamn.

Ansök på blanketten

Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Ändra genusform på efternamn

Du som har ett efternamn med utländsk anknytning kan ansöka om att ändra namnets genusform, till exempel Rosinski till Rosinska eller Navratilova till Navratil. Möjligheten att ändra ett efternamns genusform är könsneutral, du kan alltså ändra till den maskulina eller den feminina namnformen oavsett vilket kön du har.

Ansök på blanketten

Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Använd vår tjänst för att söka på namn

Du kan använda vår tjänst för att ta reda på hur många som har ett visst efternamn.

Betala avgiften till Skatteverkets bankgiro

Vissa namnbyten kostar att göra. Du betalar in avgiften för ett namnbyte till bankgiro 5194-7273.

Skriv personnumret på den som ansökan avser som referens i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.

Betalningar från utländska bankkonton

Du som betalar från ett utländskt bankkonto ska använda nedanstående kontouppgifter.

IBAN: SE6112000000012810121893
BIC/Swift-kod: DABASESX

Bank:
Danske Bank
Norrmalmstorg 1
S-103 92 Stockholm

Skriv personnumret på den som ansökan avser som referens i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.

Använd våra e-tjänster

Se dina uppgifter från folkbokföringen

På Mina sidor kan du se de uppgifter som finns om dig i folkbokföringen. Där kan du till exempel se om ditt namn stavas med bindestreck eller inte.

00-24
Skatteverket

Till toppen