På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Köra personer mot betalning i privat bil

Om du kör personer mot betalning i din privata bil ska du ta upp inkomsterna som lön i din inkomstdeklaration. Om du har fler än enstaka körningar behöver du också deklarera och betala moms.

Du ska deklarera inkomst och moms även om du inte bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen

Om du gör dina körningar på uppdrag av någon annan, ska denna uppdragsgivare normalt dra av för skatt. Om uppdragsgivaren finns utomlands måste du i stället själv betala in din skatt.

Skattepliktiga gåvor i samband med taxitjänster med mera

Gåvor som ges mellan privatpersoner och där mottagaren utför någon form av motprestation eller arbete är skattepliktiga. Det gäller även om ersättningen ges frivilligt utan något formellt krav från mottagaren. Om du spelar datorspel eller arbetar med artiklar, musik eller film och du får gåvor för den prestationen är det skattepliktigt. Även frivilliga gåvor för taxitjänster och liknande körningar är skattepliktig inkomst, men någon beskattning sker normalt inte i de fall föraren får högst 18:50 kr per mil.

Det spelar ingen roll hur den här typen av gåva ges. Oavsett om du får gåvan via betaltjänster eller internet så är den skattepliktig. Den privatperson som betalar behöver inte lämna någon kontrolluppgift om gåvan understiger 1000 kronor på ett år och till samma privatperson.

Undantag samåkning

Om du samåker med exempelvis en kollega eller granne och ni enbart delar på bensinkostnad och liknande, ska du inte ta upp sådan ersättning i deklarationen. Motsvarande gäller även om du får kontakt med den du ska samåka med via till exempel en mobilapplikation eller ett nätverk som vänder sig till allmänheten. Det här betyder att när du får ersättning med högst 18:50 kr/mil etc. av den du samåker med, så behöver du inte redovisa ersättningen i din deklaration.

Deklarera din inkomst

Betala din skatt löpande under året, så undviker du kvarskatt. Börja med att fylla i en preliminär inkomstdeklaration och lämna till Skatteverket. Då får du veta hur mycket du behöver betala varje månad. 

Så här deklarerar du inkomsten

Om uppdragsgivaren finns utomlands är det inte säkert att den lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket. Vi kan då inte förifylla din inkomst i din deklaration, utan du måste själv göra det.

Gör så här när du fyller i inkomsten i din deklaration:

I inkomstdeklarationen under inkomst av tjänst vid punkt 1.1 tar du upp inkomsten. Om du har redovisat moms på inkomsten ska du dra av momsbeloppet från inkomsten,  (momsen är i så fall 5,66 procent av den totala summan).

Vid punkt 2.2 anger du kostnaden för antal mil som du kört mot betalning multiplicerat med 18:50.

Om du använder en förmånsbil och betalar drivmedlet själv är avdraget lägre: 6:50 kr per mil för diesel och 9:50 kr per mil för bensin och övriga drivmedel.

Har du haft kostnader för exempelvis trängselskatt drar du även av för det vid punkt 2.2.

Om uppdragsgivarens app inte har gett dig några merkostnader får du inte dra av för mobilkostnader. Extra mobilkostnader på grund av körningarna får du dra av. Du får inte göra avdrag för din mobiltelefon eller hela ditt abonnemang.

Så här deklarerar du momsen

Har du regelbundet kört personer i din privata bil mot betalning ska du deklarera moms separat. Det innebär att du ska redovisa moms på körningarna, oavsett om du bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen eller inte.

Om du endast har ett fåtal körningar ska du inte redovisa moms.

Skattesatsen för persontransporter är 6 procent. Momsen ingår i det pris som din kund betalar.

Registrera dig för moms på verksamt.selänk till annan webbplats

Gå in på e-tjänsten Moms- och arbetsgivardeklarationer

Ta den totala summa som kunderna har betalat, eftersom momsen ingår i priset för taxiresorna, och dra av 5,66 procent (Skattesatsen för persontransporter är 6 procent.) Låt säga att du sålt för 30 000 kronor: 0,056x30 000 = 1 698. Summan ( i det här fallet 1 698) för du sedan in i ruta 12 i momsdeklarationen.

Det här är den utgående momsen.

Den ingående momsen ska också redovisas.

Om du inte bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen får du dra av momsen på till exempel drivmedel som du använder för körningar som du tar ut moms på. Du får inte dra av momsen på inköpet av din personbil.

Om du bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen gäller särskilda avdragsregler, se mer på Rättslig vägledning.länk till annan webbplats

Om du har fått dina kunder via företagets app i mobilen och företaget finns i ett annat EU-land, ska moms redovisas på dennes förmedling. Om du uppger ditt VAT-nummer för företaget ska du redovisa utgående moms med 25 procent på eventuell provision som denne tar ut för sin förmedling. Motsvarande belopp redovisas som ingående moms i ruta 48.

Spara alla kvitton och underlag

Spara alla kvitton som visar vilken ersättning du har fått och vilka utgifter du har haft. Anteckna regelbundet, till exempel i en körjournal, hur mycket du har kört mot betalning.

Våra e-tjänster

I tjänsten Inkomstdeklaration 1 tar du upp den inkomst du får från att hyra ut din bostad, och sälja tjänster som exempelvis resor i din privata bil. I tjänsten moms- och arbetsgivardeklarationer lämnar du moms- och arbetsgivardeklarationer.

Exempel Emma: Hur ska Emma deklarera sin inkomst och moms från körning i sin privata bil mot betalning?

Emma har under 2015 kört personer mot betalning i sin privata bil för Företaget. Emmas körjournal visar att hon har kört 600 mil mot betalning, inklusive framkörningen till kunden. Kunderna har hon fått via Företagets app i mobilen.

Kunderna har för Emmas körningar betalat 30 000 kronor i bruttoersättning till Företaget. Av det behåller Företaget en provision på 20 procent. Emma får resterande 80 procent, det vill säga 24 000 kronor. Företaget finns utomlands och har därför inte dragit av någon skatt på beloppet.

Emma har haft utgifter vid körningarna, främst för sin bil och bensin men även 1 000 kronor i trängselskatt. Bilen drar 0,8 liter bensin per mil.

Emmas redovisning i inkomstdeklarationen

I inkomstdeklarationen ska Emma under inkomst av tjänst ta upp 24 000 kronor minus moms på 5,66 procent, alltså 1 698 kronor. (Läs mer om moms nedan.) Det innebär att hon ska ta upp 24 000 – 1 698 = 22 302 kronor som skattepliktig lön i deklarationen (punkt 1.1).

Från detta belopp drar Emma av

  • 18:50 kronor per mil för det hon kört i tjänsten, det vill säga 600 x 18:50 = 11 100 kronor (punkt 2.2)
  • 1 000 kronor som hon har betalat i trängselskatt för det hon kört i tjänsten (punkt 2.2).

Emma får inte göra avdrag för sin mobiltelefon, eftersom körningarna eller Företagets app inte har gett henne några merkostnader.

Eftersom Företaget inte drar av för skatt bör Emma lämna en preliminär deklaration till Skatteverket för att kunna fördela sin skatt jämnt över året.

Emmas redovisning i momsdeklarationen

Emma har under 2015 regelbundet kört personer i sin privata bil mot betalning. Det innebär att hon ska redovisa moms på körningarna, oavsett om hon har tillstånd att bedriva taxitrafik eller inte. Skattesatsen för persontransporter är 6 procent. Momsen ingår i det pris som kunden betalar. Emma ska därför redovisa 5,66 procent av 30 000 = 1 698 kronor i momsdeklarationen (ruta 12).

Företaget tar ut 20 procent i provision på beloppet som kunden betalar, som ersättning för sin förmedling. Det innebär i detta fall 6 000 kronor (20 procent av 30 000 kronor). Företagets tjänst är omsatt inom landet. Emma uppger sitt VAT-nummer till Företaget och ska därför redovisa utgående moms på sin utgift för Företagets förmedling. Momsen är 25 procent av i detta fall 6 000 kronor = 1 500 kronor, som hon ska redovisa i ruta 30. Motsvarande belopp ska hon redovisa som avdragsgill ingående moms i ruta 48.

Emma får inte dra av momsen på inköpet av sin personbil eftersom hon inte använder personbilen för momspliktiga persontransporter enligt taxitrafiklagen. Det innebär att man bara kan få avdrag för moms på inköp av personbil som är anmäld för att användas i yrkesmässig taxitrafik. För sådan taxitrafik krävs tillstånd från Transportstyrelsen.

Emma får dra av momsen på drivmedel hon använder för körningar som hon tar ut moms på. Villkoret är att hon kan styrka avdraget med kvitton. Hon ska räkna ut avdraget för varje drivmedelskvitto som gäller momspliktiga körningar. Emma har ett drivmedelskvitto på 500 kronor varav 100 kronor i moms. Om drivmedelspriset enligt kvittot är 12 kronor per liter inklusive moms och Emma har kört 1 mil i den momspliktiga verksamheten får hon dra av en ingående moms på 1,92 kronor för den körningen (0,8 liter x 12 kr x 0,2) i ruta 48.

Emma ska vara registrerad för moms och lämna momsdeklarationer till Skatteverket. Eftersom hennes omsättning inte överstiger en miljon kronor per år ska hon redovisa moms årligen.


När ska Emma lämna momsdeklarationen?

Emma har köpt en tjänst från ett företag i ett annat EU-land som hon ska redovisa utgående moms på. Det innebär att hon anses ha bedrivit EU-handel och därför ska lämna momsdeklarationen för 2015 senast den 26 februari 2016.

Skatteverket

Till toppen