På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Försäljning av överskottsel

Om du säljer överskottsel medför den ersättning du får från elhandelsföretaget och elnätsföretaget att du ska betala moms om ersättningen under ett beskattningsår överstiger 30 000 kronor exklusive moms. Om din årliga totala momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms är du befriad från moms.

För att du ska kunna bli befriad från moms får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Om du är befriad och bara har sådana transaktioner som är befriade behöver du inte vara momsregistrerad.

Om ni är flera som har avtal att sälja el mot ersättning in på nätet ur samma anslutningspunkt, till exempel vid samägd fastighet, ska beloppsgränsen för momsbefrielse beräknas för varje beskattningsbar person (fysisk eller juridisk person) för sig.


Förutom moms finns det två andra skatter som kan komma ifråga när du säljer överskottsel: inkomstskatt och energiskatt.

Om du inte är eller vill vara befriad behöver du registrera dig hos Skatteverket för momsbetalning.

Om ni är flera som har avtal att sälja el mot ersättning in på nätet ur samma anslutningspunkt, till exempel vid samägd fastighet, och inte är eller vill vara befriade ska samtliga vara momsregistrerade. Ett alternativ kan vara att ni utser en representant för redovisningen av momsen (en så kallad representant för enkelt bolag).

Dra av moms för investeringskostnader

Huvudregeln är att du inte får dra av moms för inköp till en ”stadigvarande bostad”. En solcellsanläggning som du installerar på din bostad eller ditt garage räknas som inköp till stadigvarande bostad om du säljer överskottsel. Du kan bara dra av momsen på inköpet av en solcellsanläggning om den ”uteslutande används för ekonomisk verksamhet” – det vill säga att du säljer all el som du producerar. Är du befriad från moms har du ingen avdragsrätt.

Inkomst från försäljningen räknas som kapitalinkomst

Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Ingen energiskatt

Om du bara producerar och levererar el från solcellsanläggningen som sitter på din villa eller ditt fritidshus behöver du inte betala energiskatt för elen. Detta gäller under förutsättning att ersättningen för den levererade elen inte överstiger 30 000 kronor.

Ingen F-skatt

Även om du måste registrera dig och betala moms, räknas inte solcellsanläggningen som näringsverksamhet. Därför kan du inte få F-skatt för försäljningen av el från dina solceller. Om du har en F-skatt för annan verksamhet, kan du inte använda den i detta sammanhang eftersom det inte ingår i din näringsverksamhet.

Exempel på moms vid försäljning av överskottsel

Lars har under året fått 750 kronor i ersättning från elhandelsföretaget för överskottsel han har matat in på elnätet. Denna ersättning inkluderar moms med 150 kr (600 kronor multiplicerat med 25 procent). Är han inte befriad från moms måste han redovisa och betala 150 kronor i moms. 

Skatteverket

Till toppen