På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Automatisk avräkning av utländsk skatt

Om du har betalat utländsk skatt på utdelningar eller på inkomster på ett investeringssparkonto och skatten finns redovisad på en kontrolluppgift beräknar Skatteverket automatiskt hur mycket avräkning för utländsk skatt som du kan få från den svenska skatten.

På din preliminära skatteuträkning ser du hur stor avräkning du får och om du får avräkning för all utländsk skatt som finns på dina kontrolluppgifter.

Du får inte avräkning med ett högre belopp än den skatt som det andra landet (källstaten) har rätt att ta ut enligt det aktuella skatteavtalet. Enligt det nordiska skatteavtalet har källstaten t.ex. rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningar. Om källstaten tagit ut mer i skatt, t.ex. 27 procent, kan maximalt 15 procent avräknas. Den skatt som överstiger 15 procent får du begära tillbaka från källstaten.

Du får inte avräkning med ett högre belopp än den svenska skatt som tas ut på de inkomster som du har haft i utlandet. Beräkningen av hur stor den svenska skatten på de utländska inkomsterna är görs enligt bestämmelserna i lagen om avräkning av utländsk skatt. Om t.ex. skatten i utlandet uppgår till 5 000 svenska kronor och den svenska skatten på de utländska inkomsterna uppgår till 3 000 svenska kronor får du bara avräkning med 3 000 svenska kronor.

Vissa utländska inkomster som tas med i deklarationen kan påverka din avräkning, öka avräkningsutrymmet, även om de inte beskattats i utlandet. De inkomster som är aktuella är inkomst från fast driftställe eller fastighet i utlandet, ränta, utdelning och royalty från utlandet. Den automatiska avräkningen kan inte ta hänsyn till dessa inkomster. Om du har sådana inkomster kan du tala om detta i en särskild begäran om avräkning under ”Övriga upplysningar” i din deklaration eller på blanketten SKV 2703.

När Skatteverket räknar ut den svenska skatten på de utländska inkomsterna tar vi hänsyn till vissa skattereduktioner som du får t.ex. för allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag och rotavdrag. Detta innebär att den svenska skatten inte alltid stämmer överens med den skattesats som normalt är aktuell för de utländska inkomsterna t.ex. 30 procent på inkomst av kapital. Om du har ett underskott av kapital så får du avräkning med som mest 500 kronor.

Du har även möjlighet att begära avdrag för utländsk skatt. Läs mer om detta under länken Avräkning av utländsk skatt:

Om du har inkomster från utlandet som inte finns med på dina svenska kontrolluppgifter får du göra en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Om du inte får avräkning för hela den utländska skatten så kan du spara den överskjutande delen i högst fem år. För att kunna få avräkning för den sparade skatten ett senare år måste du ta upp en utländsk inkomst till beskattning i din svenska deklaration det året. Skatt som sparas vid en automatisk avräkning kan inte beaktas vid ett senare års automatiska avräkning. Har du en sådan sparad skatt får du göra en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Utdelningar

Den automatiska beräkningen av hur mycket skatt på utdelningar som får tas ut enligt skatteavtal bygger på bestämmelserna i OECD:s modellavtal. Enligt modellavtalet har källstaten rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningen. Avräkningsbar utländsk skatt på utdelningar begränsas därför i de flesta fall till 15 procent av utdelningen. Undantag görs dock för utdelningar från bolag i Österrike och Storbritannien där begränsningen görs till 10 procent av utdelningen.

Om det inte finns ett skatteavtal med det land som utdelningen kommer ifrån eller om procentsatsen i skatteavtalet med aktuellt land inte är 15 procent blir den automatiska beräkningen fel. I dessa fall bör du lämna en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Investeringssparkonto

Den automatiska avräkningen av utländsk skatt på ett investeringssparkonto utgår från en av Skatteverket framräknad utländsk inkomst. Den framräknade inkomsten får dock inte överstiga schablonintäkten på kontot.

Skatteverket räknar fram den utländska inkomsten på kontot eftersom denna inte framgår av kontrolluppgiften. Kontrolluppgiften innehåller bara uppgifter om schablonintäkt och utländsk skatt. Vid beräkningen utgår Skatteverket från den utländska skatt som redovisats på kontrolluppgiften och förutsätter att den utländska inkomsten är en utdelning där skatt tagits ut om 15 procent. Om den utländska skatten på kontrolluppgiften är till exempel 1 000 kronor beräknas den utländska inkomsten på investeringssparkontot automatiskt till 6 667 kronor (1 000/0,15). Om den verkliga utländska inkomsten på investeringssparkontot inte stämmer överens med den utländska inkomst som Skatteverket räknat fram kan du få för låg eller för hög avräkning. I detta fall bör du göra en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration, eller på blankett SKV 2703, och tala om hur stor den verkliga utländska inkomsten är.

Du får en kontrolluppgift för varje enskilt investeringssparkonto du har. Det är bara investeringssparkonton där det på kontrolluppgiften finns utländsk skatt som räknas med vid avräkningen. Om du till exempel har tre investeringssparkonton, men det bara finns utländsk skatt på två av dessa konton, är det dessa två konton som räknas med vid den automatiska avräkningen.

Du kan ha rätt till mer avräkning än den som görs om den utländska skatten på investeringssparkontot avser ränteinkomster som omfattas av EU:s sparandedirektiv (Luxemburg och Österrike) eller liknande avtal (Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino, Jersey, Curacao och Sint Maarten (f.d. Nederländska Antillerna) och Turks- och Caicosöarna). Om du har betalat källskatt enligt sparandedirektivet eller liknande avtal ska Sverige medge avräkning av den utländska skatten i enlighet med svensk lagstiftning. Om den utländska skatten överstiger den skatt som du ska betala i Sverige på de utländska inkomsterna ska Skatteverket återbetala det överskjutande källskattebeloppet till dig. Om du inte får avräkning med hela källskatten som betalats på ränteinkomster enligt sparandedirektivet eller liknande avtal bör du lämna en begäran om avräkning och återbetalning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703. Det finns ett särskilt avsnitt på blanketten för sådan skatt.

Skatteverket

Till toppen