På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Ränta

På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Intäktsräntan är skattefri. Kostnadsräntan får du inte göra avdrag för.

Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden.

Räntan på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Sedan den 1 januari 2013 är basräntan 1,25 procent.

Basränta

Basräntan fastställs av Skatteverket. Den beräknas till 125 procent av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter. Räntorna kan därför komma att ändras under året. Basräntan är alltid lägst 1,25 procent.

Intäktsränta

Från den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll på grund av en lagändring. Det innebär att den inte längre följer basräntan när basräntan grundar sig på lägsta nivån (1,25 procent).

Kostnadsränta

När du har ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta. Kostnadsräntan beräknas efter två olika nivåer beroende på orsaken till underskottet.

Låg ränta

Låg ränta är samma som basräntan, alltså 1,25 procent. Låg ränta beräknas bland annat på belopp som

  • Skatteverket gett anstånd med att betala
  • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt (gäller betalning som görs fram till förfallodagen, därefter beräknas hög ränta)
  • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (gäller betalning som görs fram till förfallodagen, därefter beräknas hög ränta)
  • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Hög ränta

Hög ränta är basräntan plus 15 procentenheter, alltså 16,25 procent. Hög ränta beräknas på underskott

  • där betalningen inte är gjord på förfallodagen. Ett sådant underskott kan exempelvis ha uppstått på grund av en inlämnad skattedeklaration där ingen betalning har skett, eller att du inte har betalat in den slutliga skatten på förfallodagen
  • där betalningskrav har skickats ut. Den höga kostnadsräntan beräknas fram till dess att underskottet betalas eller till den dag då beloppet överlämnas till Kronofogden
  • som beror på skönsbeskattning. Skönsbeskattning innebär att du inte har lämnat någon deklaration och att Skatteverket därför har uppskattat till exempel din inkomst.

Så beräknas räntan

Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden. Varje belopp som registreras på skattekontot påverkar saldot och därmed räntan. Exempelvis medför ett omprövningsbeslut eller en försenad betalning att det uppkommer ett nytt saldo som ränteberäknas.

Mer information och räkneexempel

I Skattekontobroschyren kan du läsa mer om räntor och exempel på hur de beräknas. Där kan du även se räntesatser för tidigare år.

Kostnadsränta på kvarskatt

Om du har betalat för lite skatt och därför får kvarskatt behöver du betala ränta på kvarskatten. Om du vill undvika kostnadsränta på kvarskatten kan du göra en fyllnadsinbetalning. Datumet för när du behöver göra fyllnadsinbetalningen beror på hur stort beloppet är.

Om din kvarskatt är högst 30 000 kronor

Om du ser att din kvarskatt kommer att bli högst 30 000 kronor slipper du betala kostnadsränta om du gör en inbetalning som är bokförd senast dagen efter inkomstdeklarationen (i början av maj) året efter beskattningsåret.

Om din kvarskatt är mer än 30 000 kronor

Om du ser att din kvarskatt kommer att bli mer än 30 000 kronor behöver du göra två inbetalningar för att undvika kostnadsränta.

  1. Gör en inbetalning som är bokförd senast den 12 februari året efter beskattningsåret på den del av beloppet som överstiger 30 000 kronor.
  2. Gör en inbetalning som är bokförd senast dagen efter inkomstdeklarationen (i början av maj) året efter beskattningsåret på resterande 30 000 kronor.

Kvarskatt för företag med brutet räkenskapsår

För företag med brutet räkenskapsår gäller datumen i nedanstående tabeller.

Kvarskatt över 30 000 kronor

Korrigerad ränta

En tidigare påförd kostnadsränta eller tillgodoförd intäktsränta kan bli ändrad i samband med till exempel ett omprövningsbeslut eller ett beslut om slutlig skatt. Ändringen redovisas som korrigerad kostnadsränta respektive korrigerad intäktsränta på kontoutdraget.

Kostnadsränta på belopp som lämnats över till Kronofogden

För skuldbelopp som överlämnats till Kronofogden beräknas alltid låg ränta oavsett beloppets storlek. Den låga räntan räknas till och med den dag betalning sker eller fordran på beloppet preskriberas.

Kostnadsränta vid anstånd

Kostnadsränta debiteras också för skatt som Skatteverket gett anstånd med att betala. Räntan beräknas efter en räntesats motsvarande låg ränta. Räntan räknas på det belopp som ska betalas efter anståndstidens utgång. Den beräknas från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen till och med den dag då betalning sker, eller när anståndet upphör. Vid anstånd på grund av synnerliga skäl räknas dock räntan från och med dagen efter anståndsbeslutet.

Om du fått en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav

Om det uppstått ett underskott på skattekontot kan du få en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav. Kostnadsräntan påverkar saldot på kontot och hur mycket du behöver betala.

Räntesatser tidigare år

Räntesatser 2009 – 2013

TidsperiodBasräntaIntäktsräntaLåg kostnadsräntaMellanräntaHög kostnadsränta
170101–1,25 %0 %1,25 %-16,25 %
130101-1612121,25 %0,5625 %1,25 %-16,25 %
111001-1212311 %0,45 %1 %1,25 %16 %
110201-1109302 %0,9 %2 %2,5 %17 %
101101-1101311 %0,45 %1 %1,25 %16 %
090601-1010310 %0 %0 %1,25 %15 %
090401-0905310 %0 %0 %0 %15 %
090201-0903311 %0,45 %1 %1,25 %16 %
090101-0901312 %0,9 %2 %2,5 %17 %
Skatteverket

Till toppen