På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kollektivtrafik

Här kan du läsa om vilka förutsättningar som gäller för reseavdrag - resor till och från arbetet - när det gäller kollektivtrafik

Förutsättningar för reseavdrag

Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst två kilometer.

Du får göra avdrag för utgiften för det billigaste färdsättet. Du kan inte få avdrag för årskort som köpts i förskott för att användas året efter. 

Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 10 000 kr för inkomståret 2016 och 11 000 kronor för inkomståret 2017.

Dina förutsättningar

Här kan du som gör avdrag för resor till och från arbetet läsa mer om vad som gäller för dig.

Spara kvitton eller annat för att kunna visa att du rest?

Om du begär ett avdrag i din deklaration är det du som ska visa att du har rätt att göra avdraget. Det innebär att om du begär avdrag för resor till och från arbetet så ska du kunna visa att du faktiskt gjort det antal resor som du begär avdrag för. Det kan du till exempel visa med kvitton och biljetter.

Du behöver inte skicka in underlag i samband med att du lämnar in din inkomstdeklaration, men ska vara beredd att kunna visa de resor du gjort om Skatteverket ber dig göra det.

Du får ersättning för dina resor av din arbetsgivare 

Om du får fria resor till och från arbetet av din arbetsgivare, till exempel fritt månadskort för bussresor, ska ersättningen redovisas som lön i inkomstdeklarationen. Du kan sedan göra avdrag på samma sätt som om du själv har betalat för resorna.

I speciella fall kan dock förmån av fria resor till och från arbetet vara skattefri. Det gäller om du som enda ersättning för ett arbete får resorna till och från arbetsplatsen betalda (och alltså inte får några andra ersättningar eller förmåner). Så kan det till exempel vara om du medverkat i ett debattprogram i tv eller arbetar som funktionär i ideella föreningar eller liknande. De fria resorna är skattefria även om du får enklare förfriskningar på platsen. Om du däremot också får andra förmåner betalda, som hotellrum och måltider, gäller vanliga regler och resorna ska alltså beskattas.

Även kostnadsersättning för resor till och från arbetsplatsen är skattefri förutsatt att du inte får någon annan ersättning eller skattepliktig förmån för arbetet. Kostnadsersättningen får inte överstiga utgifterna för resorna. Reser du med egen bil får ersättningen inte överstiga 18,50 kronor per mil.

Flera arbetspass per dag

Du får vanligtvis endast avdrag för en resa i vardera riktningen per dag. Om arbetstiden är uppdelad i flera pass med minst några timmars mellanrum eller om du har flera arbetsplatser kan du få avdrag för resorna till de olika arbetspassen eller mellan arbetsplatserna.

Kostnaden för resa till och från din bostad vid kortare pauser för till exempel lunch eller middag under samma arbetspass får du däremot inte avdrag för.

Du kan bara få avdrag för skälig kostnad. Det innebär att om det  till exempel hade varit billigare att köpa periodkort än enkelbiljetter, så är det kostnaden för periodkort du kan få avdrag för.

Flyg

Du får normalt avdrag för det billigaste färdsättet. Om du gör avdrag för resor med flyg ska det vara en skälig utgift, det vill säga du kan inte göra avdrag för biljetter du köpt för första klass.

Kollektivtrafik saknas helt eller delvis på sträckan

Om det saknas kollektivtrafik på sträckan kan du få avdrag för resor till och från arbetet med bil oavsett tidsvinst. Detta under förutsättning att avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst två kilometer.

Om det saknas kollektivtrafik på bara en del av sträckan mellan din bostad och din arbetsplats kan du få avdrag för bilresor för hela resan. Det gäller under förutsättning att avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst två kilometer samt att kollektivtrafik saknas på en sammanhängande sträcka på minst två kilometer.

Kollektivtrafikens tider passar inte

Om du måste åka bil istället för kollektivtrafik på grund av privata ärenden, till ex empel att du lämnar dina barn på förskola eller skola, medför inte enbart det ärendet att du får göra avdrag för resor med bil. Du ska ändå uppfylla kravet på avstånd och tidsvinst. Tidsvinsten och avståndet ska du beräkna som om du inte hade det privata ärendet.

Har du flexibel arbetstid och kan anpassa din arbetstid till kollektivtrafikens tider ska du göra det när du beräknar din tidsvinst.

Skatteverket

Till toppen