På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Moms på transportmedel

Nya transportmedel ska alltid beskattas i det land där de ska användas. Om du köper en ny bil eller ett annat nytt transportmedel från ett annat EU‑land ska du själv betala moms i Sverige. Om du säljer en ny bil eller annat nytt transportmedel till annat EU-land ska du inte ta ut någon moms utan momsen ska istället betalas av köparen i dennes land. Du kan ha rätt att få tillbaka den moms du fick betala när du köpte det nya transportmedlet.

Transportmedel indelas i:

 • marktransportmedel (till exempel bilar, motorcyklar och EU-mopeder)
 • fartyg (skepp och båtar)
 • luftfartyg (till exempel flygplan, helikoptrar och ballonger).

För varje kategori finns en särskild definition av vad som räknas som ett nytt transportmedel. Med EU-land menar vi en plats inom Europeiska unionens mervärdesskatteområde.

Notera att till exempel Åland inte räknas som EU-land. Köper du ett nytt transportmedel från en plats utanför EU:s mervärdesskatteområde som du tar in i Sverige gäller reglerna för privatimport.

Nya bilar, motorcyklar m.m.

Ett motordrivet marktransportmedel är ett fordon som är avsett för transporter av personer eller varor och har en motor med en cylindervolym på mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt på mer än 7,2 kilowatt. Det räknas som nytt om något av följande villkor är uppfyllt:

 • det omsätts inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk eller
 • det har körts högst 6 000 kilometer före omsättningen

Exempel 1

Du köper en bil tre månader efter att den tagits i bruk första gången. Bilen har körts 9 000 kilometer när du köper den. Bilen är ett nytt transportmedel eftersom den säljs inom sex månader från att den första gången togs i bruk.

Exempel 2

Du säljer en bil sju månader efter att den tagits i bruk första gången. Bilen har körts 100 kilometer när du säljer den. Bilen är ett nytt transportmedel eftersom den vid försäljningen har körts mindre än 6 000 kilometer .

Nya skepp och båtar

Ett fartyg som är längre än 7,5 meter, utom fartyg för yrkesmässig trafik, fiske, bogsering eller bärgning, räknas som nytt om något av följande villkor är uppfyllt:

 • Det köps inom tre månader efter det att det första gången tagits i bruk eller
 • det har färdats högst 100 timmar före köpet.

Nya flygplan och helikoptrar

Ett luftfartyg med en startvikt på över 1 550 kg som inte används av flygbolag som bedriver internationell flygtrafik räknas som nytt om något av följande förhållanden är uppfyllt:

 • Det köps inom tre månader efter att det första gången tagits i bruk eller
 • det har flugits högst 40 timmar före köpet.

När anses en ny bil ha tagits i bruk första gången?

Ett motordrivet marktransportmedel (bil, motorcykel m.m.) anses ha tagits i bruk första gången det införts i fordonsregister för användning i trafik. Om det inte har registrerats för användning i trafik anses det ha tagits i bruk första gången den dag det t.ex. levererades till den första köparen eller togs i bruk av tillverkaren i demonstrationssyfte.

När anses ett nytt fartyg eller luftfartyg ha tagits i bruk första gången?

Ett fartyg (skepp eller båt) eller luftfartyg (flygplan m.m.) anses ha tagits i bruk första gången det levererades till eller fanns tillgängligt för den första köparen eller när det togs i bruk av tillverkaren i demonstrationssyfte. Går det inte att fastställa något datum för ovannämnda händelser anses transportmedlet ha tagits i bruk den dag en faktura utfärdades i samband med att det omsattes första gången.

Inköp av begagnade fordon i andra EU-länder

Om du som privatperson köper ett transportmedel som enligt definitionen ovan inte räknas som ett nytt transportmedel ska du betala momsen i det land där du köper transportmedlet. Du ska då inte betala någon moms i Sverige. Du måste däremot följa Transportstyrelsens bestämmelser för att få framföra transportmedlet i Sverige.

Hur gör jag när jag köper ett nytt transportmedel från annat EU-land?

Köper du ett nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du betala moms i Sverige. Du som inte är momsregistrerad ska själv anmäla köpet genom att fylla i blanketten Anmälan om förvärv av nytt transportmedel i annat EU-land (SKV 5934) och skicka den till

Skatteverket
771 83 Ludvika.

Du kommer då att få en deklarationsblankett och ett inbetalningskort. Momsen ska betalas senast 35 dagar efter köpet.

Nya transportmedel beskattas med normalskattesatsen. Momsen är därför 25 procent på priset enligt inköpsfakturan. I priset ska du räkna in värdet av bytesvara och extra utrustning, tillbehör m.m. som levereras tillsammans med transportmedlet. Även andra kostnader, som t.ex. frakt- och hanteringskostnader, ska räknas in i priset. I deklarationen ska du ange beloppet i svenska kronor. Vid omräkningen ska du använda leveransdagens valutakurs. Om faktureringen skett i nära anslutning till leveransen får du i stället använda fakturadagens kurs.

Hur gör jag när jag säljer ett nytt transportmedel?

Säljer du ett nytt transportmedel ska du inte ta ut moms. Du ska dock utfärda en faktura. Detta gäller även dig som inte är skattskyldig till moms. Av fakturan ska det framgå att det gäller ett nytt transportmedel. Du kan skriva ”nytt transportmedel”. I övrigt ska du i fakturan lämna uppgift om

 • datum
 • ditt namn och din adress
 • köparens namn och adress eller annan uppgift så att denne kan identifieras
 • vilken vara du säljer
 • platsen där varan överlämnas till köparen
 • de förhållanden som avgör att transportmedlet ska definieras som nytt.

Du ska anmäla försäljningen till Skatteverket. Du anmäler försäljningen genom att sända en kopia på fakturan till

Skatteverket

771 83 Ludvika.

Du kan få återbetalning av den moms som du fick betala när du köpte transportmedlet. Du kan dock få max ett belopp som motsvarar den moms som du skulle ha fått betala om du hade varit skattskyldig till moms, det vill säga 25 % av försäljningspriset. Du ansöker om återbetalning genom att lämna in blanketten Särskild skattedeklaration – ansökan om återbetalning av moms vid försäljning av nytt transportmedel (SKV 4773). Ansökan ska ha inkommit senast den 26 i andra månaden efter den månad då transportmedlet levererades. Du skickar ansökan till ovan nämnda adress. Du ska bifoga kopia på inköpsfakturan, försäljningsfakturan samt handling som visar att transport har skett.

Skatteverket

Till toppen